top of page

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR REÇETELEME KURALLARI


untitled

Antineoplastik İlaçlar Reçeteleme Kuralları

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Antineoplastik İlaçlar Reçeteleme Kuralları hakkında duyuru yayınlanmış olup,aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastanelen Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 80981279/809.99 / 781     26/08/2015 Konu: Antineoplastik İlaçlar Reçeteleme Kuralları

KAMU HASTANELERİ BIRLIGI GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi: Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nın 13.08.2015 tarih ve 55733567/667.99/3592 sayılı yazısı

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nün kanser hastalarına ilişkin reçetelerle ilgili olarak çeşitli illerde yapmış olduğu denetim sonucu düzenlenen rapor ilgi yazı ile Kurumuza bildirilmiştir.

İlgi yazıya istinaden; kanser hastalarının bilgisi ve iradesi dışında düzenlenen reçeteler üzerinden yapılan usulsüzlükler ve çözüm önerileri ile ilgi olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından yapılan inceleme neticesinde düzenlenen inceleme raporu incelenmiş ve aşağıdaki hususlar konusunda dikkatin ve tedbirlerin arttırılması gereği hâsıl olmuştur:

  1. Adı geçen raporda tespit edilen özellikle kanser hastalan adına düzenlenmiş reçetelerin ilgili dal uzmanları olan hematoloji ve onkoloji uzmanları tarafından değil de, tespit edilen usulsüz reçetelerin tamamına yakınının diğer branşlarca yazıldığı tespit edildiğinden, reçete edilmeden önce hastalık süreçlerine vakıf olmaları ve hasta ile ilgili tedavileri takip etmeleri, ilaca ihtiyacın olup olmadığını irdelemeleri,

  2. Kendisini hasta yakını olarak tanıtan ilaç şebekesi üyelerinin bu hastaları suistimal etmeleri nedeniyle, gerçekten hasta yakını olup-olmadığının irdelenmesi, tedavisine ihtiyaç duyulan ilaçların yazılması esnasında hasta mağduriyetine neden olmayacak şekilde gerekli hassasiyetin gösterilerek, ilaçların yazılmasına dikkat edilmesi ve hastaların özellikle hematoloji ve onkoloji branşlarında tedavilerinin düzenlenmesi yönünde gerekli bilgilendirme ve tedbirlerin alınması ayrıca doktorların e-şifreleri ile hekim olmayan kişiler tarafından (Sağlık kuruluşlarında görev yapan banko elemanlan, hemşireler, sağlık memurları vb.) yersiz ve usulsüz reçete tanzim edilmesi nedeniyle, doktorlar ve ilgili sağlık kuruluşlarınca gerekli önlemlerin alınması,

  3. T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 13/04/2015 tarih 96773357-045.99 ve 10.08.2015 tarih ve 80981279/809.99/693 sayılı yazısında yer alan kemoterapi tedavilerinde kullanılan Antineoplastik İlaçların Teminine ilişkin; günübirlik kemoterapi tedavilerinde kullanılan Antineoplastik İlaçların 01/07/2015 tarihinden itibaren sağlık tesislerinden karşılanacağı ve nasıl tedarik edileceği konusundaki algoritmanın doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi.

Yukarıda bahsi geçen değerlendirmeler ışığında gerekli hassasiyetin ve önlemlerin alınması için sağlık tesislerimize ve çalışanlarımıza tebliği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA Kurum Başkanı

Comments


bottom of page