top of page

Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı’na YAPILAN BAŞVURU (Anlaşmalı eczanelerin ödemel


12/06/2019

                                                                                              TEİS2019-23

Akbank T.A.Ş.

Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı’na

İSTANBUL

         Konu: Anlaşmalı eczanelerinize yapılan ödeme vadeleri hakkında.

Sendikamız; Anayasanın 51. maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sendikalar Kanunu ve Tüzüğünün verdiği yetki gereği üyelerinin hak ve menfaatlerini her türlü hukuki yolları kullanarak korumakla görevli bulunmaktadır.

Sandığınız mensuplarının ilaç ihtiyaçları anlaşmalı eczaneler tarafından karşılanmaktadır. Sendikamıza üye olan anlaşmalı eczaneler, Sandığınıza kestiği fatura ödemelerinin zaman zaman fatura tarihinden itibaren 180 güne varan, ortalamada ise 120 günün üzerinde vadelerle yapıldığını sendikamıza bildirmektedirler.

Bu süre, Türkiye’deki eczanelerin ecza depolarına ödeme vadesinin üzerinde olduğundan özellikle günümüz piyasa koşullarında üyelerimizin ödeme dengesini olumsuz etkilemekte ve zorlamaktadır. Aynı zamanda bu vade Türkiye’deki en büyük geri ödeme kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödeme vadesinin bile çok üzerindedir.

Üye eczanelerimizin ekonomilerini olumsuz etkileyen ve sürdürülebilir olmaktan uzak olan bu durumun düzeltilerek konuya hassasiyet gösterilmesini, üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için sandığınız tarafından eczanelere yapılan ödemelerde ecza depolarına ödeme süresi olan 90 günlük sürenin dikkate alınarak gerekli düzenlemenin yapılmasını tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim.

Ecz. Nurten Saydan

 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page