top of page

AİLE HEKİMLERİ SENDİKA KURDU: Aile-Sen!


aile-sen1

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Ülkemizin ilk hekim sendikası olan Aile Hekimleri İşveren Sendikası(Aile-Sen)  kurulmuştur. Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak ,bu başarılarından ötürü kutluyoruz ve destek verdiğimizi, ortak sorunlarımızda omuz omuza mücadele etmek dileğimizi iletiyoruz.

                                                                                           TEİS YÖNETİM KURULU

Aile hekimleri sendika kurdu: Aile-Sen!

Türkiye’de başladığı 2005 yılından itibaren aile hekimliğinin statüsü tartışma konusu idi. Yeni kurulan  Aile Hekimleri İşveren Sendikası’nın öncelikli amaçları bu tartışmaları gidermek ve aile hekimliğinin statüsünün yükseltilerek daha kaliteli bir sağlık hizmeti vermenin yanı sıra mesleki hakların korunmasında öncü bir rol almak olduğu belirtildi.

  1. Konu ile ilgili açıklama yapan Aile-Sen Başkanı  Dr. Lütfi TİYEKLİ “Artık söylenen masalların sonuna gelinmiştir. Bu zamana kadar aile hekimlerinin statüsü kasıtlı olarak saklanmıştır. Sağlık Bakanlığı işine geldiği zaman aile hekimlerine memur muamelesi yapmış, olmadık angaryalar yüklemiştir. İşine geldiği zaman da “siz memur değilsiniz iş güvenceniz yoktur” demiştir.  Aile hekimleri statüleri gizlendiği için her iki statünün haklarından da faydalanmamıştır.” dedi.

  2. AİLE HEKİMLERİNE KAMU KURULUŞLARINDA NÖBET TUTTURULAMAZ! Şu an aile hekimliği gündeminin ana maddesi olan “Nöbet” konusundaki fikirlerini de açıklayan Dr. TİYEKLİ: “Son nöbet uygulaması hukuksuzluğun zirvesidir. Apar topar, kanun yazım tekniğine aykırı bir dille 5228 sayılı kanuna bir madde eklenmiştir. Bu madde ile zorunlu olarak aile hekimlerine nöbet uygulaması başlatılmıştır. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu dayanak yapılmıştır. Özel Hastanedeki arkadaşlarımıza nasıl kamu hastanelerinde nöbete zorlanmazsa biz de zorlanamayız. Biz hekimiz. Zor durumda, doğal afetlerde, savaşlarda özel kamu fark etmeden her zaman bu ülkenin insanlarına yardıma koşarız. Ülkemizde bir afet mi oldu ki özel sektör hekimleri göreve çağrılmaktadır?Sağlık Bakanlığımız acil başvuruları konusunda popülist yaklaşmakta, insanları acil servislere başvuru konusunda teşvik etmekte, daha sonra da kendi oluşturduğu sorunu bizim çözmemizi istemektedir. Yapısal sorun çözülmeden taşıma su ile değirmen döndürülemez.” dedi.

Aile-Sen Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli şöyle devam etti:

NÖBET KARARLARINDA İMZASI OLANLARA TAZMİNAT DAVALARI AÇACAĞIZ “ Aile arkadaşlarımız zorunlu mesleki sorumluluk sigortalarını kendileri sadece faaliyet gösterdikleri aile sağlığı merkezinde geçerli olmak üzere yaptırmaktadırlar. Çoğu arkadaşımız acil pratiğinden uzak kalmıştır. Muhtemel malpraktis davalarının hedefi halindedir. Açılacak davalar ile tazminatlar ilgili imza sahiplerinden mutlaka istenecektir. Kamu çalışanı olmayan hem de “acil sertifikası olmayan” hekimleri acil servislerinde çalıştıran yöneticiler şahsi olarak bu işlemlerden sorumludur. Özel sektör olarak aile hekimlerinin verimli çalışmasını engelledikleri ve gelir kaybına sebep olacakları için bireysel tazminat davaları ile karşı karşıya kalacaklardır.”

AİLE-SEN Sendikamız 2013 yılında kurulmuştur. Kuruluşla ilgili tüm işlemlerinin tamamlanmıştır. Kuruluşu yetkili makamlar tarafından onaylanmıştır. Bilindiği gibi aile hekimlerinin statüleri hep tartışma konusu olmuştur. Biz aile hekimliğindeki statü sorununu çözmek amacıyla yola çıktık.

Aile hekimlerinin statüsünün belli olmaması artık sistemi tıkama noktasına getirmişti. Aile hekimleri özel sektör gibi mali, idari, vergisel sorunlarla uğraşırken bir yandan da kendilerini aile hekimlerinin amiri gören idarecilerin kaprisini çekmekte idi.

Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekiyordu. Statümüzün anlaşılabilmesi için zor olan yolu seçtik. Arkadaşlarımızla “Aile Hekimleri Sağlık ve Sosyal İşverenler Sendikasını” kurduk. Gerekli müracaatlarımız yaptık. Müracaatlarımıza olumlu sonuç geldi. Sendikamız tüzel kişilik kazandı. Aile hekimlerinin özel sektör olduğunu en yetkili ağızlar tarafından teyit edildi.

KAMU SENDİKALARINA HAKSIZ FON AKTARIMI YAPILMAKTADIR. Mevcut sistemde zorlama bir yorumla kamu sendikalarına haksız fon aktarımı yapılmaktadır. Bu haksız fon aktarımından en çok kimin faydalandığı ortadadır. Ama er geç yapılan ortaya çıkarılacaktır. Aktarılan bu fonlar geri alınacaktır. Bakanlığımıza ivedi olarak yanlış uygulamanın durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Bir aile hekimi hizmet ürettiği Aile sağlığı Merkezinde işveren konumunda iken aynı Aile Sağlığı Merkezinde çalışmaları için kamu sendikalarına üye yapılmasındaki ironiyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu şekilde sendikaların fonlanmasının hesabı mutlaka kamu hesaplarını denetleyenler tarafından sorulacaktır. Bu konuda gerekli başvuruları yapacağız.

コメント


bottom of page