top of page

2022/Eylül Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU2022/Eylül Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru


Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 26.10.2022 tarih, VUK-146/2022-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;


213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28.10.2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş ve konuya ilişkin hususlar Kurumumuza 26.10.2022 tarihli 117727 sayılı yazı ile bildirilmiştir.


Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2022 yılı Eylül ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır.


Ancak, e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 26.10.2022 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.


Diğer taraftan, 2022/Eylül ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayıp, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 31.10.2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Comments


bottom of page