top of page

2022/2.DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOM. KARARLARINA GÖRE İLAÇ LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


07/02/2023

2022/2. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler yayım tarihinden itibaren 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler


EKLER
.xlsx
XLSX dosyasını indir • 107KB

Comentários


bottom of page