top of page

2021 YILI İKİNCİ ECZACI ve YARDIMCI ECZACI ÇALIŞTIRMA KRİTERLERİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Türk Eczacıları Birliği'ne gönderilen 24.06.2021 tarihli ve E.85521274-513.01-469229 sayılı yazı ile 2021 yılında yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriterler belirlenmiştir.


Buna göre, 2020 yılı hasılat tutarı (KDV hariç) esas alınarak,

  • 2021 yılında ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriter; KDV hariç yıllık hasılat tutarı 6.837.000,00 TL ve reçete sayısı 80.000 olarak,

  • 2021 yılında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ise kriter; KDV hariç yıllık hasılat tutarı 3.242.000,00 TL olarak belirlenmiştir.


DUYURU BAĞLANTISI: https://www.teb.org.tr/news/9337/2021-Y%C4%B1l%C4%B1-%C4%B0kinci-Eczac%C4%B1-Ve-Yard%C4%B1mc%C4%B1-Eczac%C4%B1-%C3%87al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rma-Kriterleri

TİTCK YAZISI:

2021-yili-ikinci-eczaci-ve-yardimci-ecza
.
Download • 110KB

bottom of page