top of page

2016/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU İMAL İLAÇLARIN KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR


images

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 11.11.2016

DUYURU

2016/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU İMAL İLAÇLARIN KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu, imal statüde yer alan ilaçlara yönelik çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemelerde yer alan E728 eşdeğer grubu ile ilgili olarak; bu gruptaki ilaçların 18 yaş altı kullanımı için E728A, 18 yaş üzerinde kullanımı için E728B eşdeğer grubu tanımlanmıştır.

Zespira 4 ve 5 mg 28 çiğneme tableti isimli ilacın “kronik idiyopatik ürtiker” endikasyonu Kısa Ürün Bilgisinden çıkarıldığından E327E ve E327F eşdeğer grupları kaldırılmıştır.

Bu düzenlemeler 18.11.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 EK-1:Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi

EK-2:Ek-4/A listesinde düzenlenen ilaçlar listesi

EK-3:Ek-4/H listesine ilave edilen ilaçlar listesi

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Comments


bottom of page