top of page

2015/2-3. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE V


images0VXQIHU7

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

12.10.2016

DUYURU

2015/2-3. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

DUYURU

Ödeme Komisyonunun 2015/2-3 üncü dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu yapılan düzenlemeler 07.10.2016 tarihli, 29850 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak

 yayımlanmıştır.

Söz konusu İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A) ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek- 4/D) yapılan düzenlemeler eklidir.

Yürürlük tarihi 15.10.2016’dır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 EK-1: Ek-4/A Listesine Eklenen İlaçlar Listesi

EK-2: Ek-4/A Listesinde Düzenlenen İlaçlar Listesi

EK-3: Ek-4/A Listesinde Aktiflenen İlaçlar Listesi

EK-4: Ek-4/A Listesinde Pasiflenen İlaçlar Listesi

EK-5: Ek-4/H Listesine Eklenen İlaçlar Listesi

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1-“Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli” başlıklı (3) numaralı madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilerek (N20.0 ve N20.1) ICD-10 kodu eklenmiştir ve 3.20 numaralı alt madde aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzenlenmiştir.

  1. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli v(N01- N08*) (N11) (N15-N16) (N18-N19)  (N20)  (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0)  (Z94)N20Böbrek ve Üreter taşıN20.0Böbrek taşıN20.1Üreter taşı

3.20.    Potasyum sitrat [yalnızca N25.8 ve N25.9 ICD 10 kodunda ve kalsiyum taşlı renal tübüler asidoz tanısında ayrıca N20.0 ve N20.1 ICD 10 kodunda en az bir kez girişimsel (ESWL veya cerrahi) tedavi uygulanmış rekürren böbrek taşı olan ve idrar Ph değeri 6,5 ın altındaki hastalarda]

MADDE 2- “Pulmoner hipertansiyon”  başlıklı (4.10) numaralı maddeye (4.10.11) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

           “4.10.11.    Masitentan*” 

MADDE 2- “Gastrointestinal sistem hastalıkları ” başlıklı (6) numaralı maddenin (6.4.5) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“6.4.5.  Enteral beslenme ürünleri (sadece K72 ve K74 ve alt kodlarında muafiyet kapsamındadır.)”

MADDE 3- “İnflamatuar barsak hastalıkları” başlıklı (6.3) numaralı maddeye (6.3.11) numaralı

alt madde aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“6.3.11.           Sertolizumab *”

MADDE 4–“Kan hastalıkları” başlıklı (8) numaralı maddesine aşağıdaki (8.1.19) ve (8.1.19.1) numaralı alt maddeler eklenmiştir.

            8.1.19.     Hipereozonofilik Sendrom  (D72.1) D72.1 Eozinofili

8.1.19. 1. İmatinib*

MADDE 5- “Göz hastalıkları ” başlıklı (12) numaralı maddenin (12.3) numaralı alt maddesinin başlığında yer alan “(Schimer testi 5 mm. ve altında olacak)” ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 6-“Cilt hastalıkları” başlıklı (13) numaralı maddesine aşağıdaki (13.12) ve (13.12.1) numaralı alt maddeler eklenmiştir.

13.12.     Sistemik Mastositoz  (Q82.2) Q82.2Mastositoz

13.12. 1. İmatinib*

MADDE 7- “Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar” başlıklı (15.4.1) numaralı maddesine (15.4.1.8) numaralı alt madde aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

15.4.1.8.  Nitisinon*  (yalnızca E70.2 ICD kodunda muaftır)

Comments


bottom of page