top of page

ÜTS Süreçleriyle İlgili Üyelerimize Bilgilendirme


Değerli Üyelerimiz,

Ürün Takip Sistemi’nde şeker ölçüm çubukları ve insülin kalem iğne uçlarının tekil takip süreçleriyle ilgili bilinmesi ve yapılması gereken hususlar aşağıda bilgilerinize sunulur:

ÜTS kayıt işlemleri tamamlanan tüm eczaneler için ÜTS Firma No (ÜTS Kurum Numarası) tanımlanmaktadır. Bahse konu numara; https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS adresli ÜTS uygulamasına giriş yapıldıktan sonra açılan anasayfada  “Merhaba, ÜTS Ana Uygulamasına 266XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX (Eczane) isimli firmaya kayıtlı olan hesabınız ile giriş yaptınız” şeklindeki bilgilendirme notunda yer alan numaradır.


Medula üstünden ÜTS işlemlerinin yapılabilmesi için eczanemize ait ÜTS Firma No (ÜTS Kurum Numarası) ‘nun Medula’ya giriş yapıldıktan soran sırasıyla;

MEDULA ANASAYFA /  MENÜ / BİLGİ GÜNCELLEME / KULLANICI BİLGİLERİ Bölümü / ÜTS KURUM NUMARASI

Kutusuna girişi yapıldıktan sonra GÜNCELLE butonuna basılarak kayıt yapılması gerekmektedir.


Medula’da gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra şeker ölçüm çubukları ve insülin kalem iğne uçlarının 1 Ağustos 2019 sonrasında ÜTS üstünden gerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekse ücretli satışlarının yapılabilmesi için eczane stokundaki mevcut olup ÜTS üzerinden ALIM BİLDİRİMİ ya da TAKAS ALIM BİLDİRİMİ yapılmamış ürünlerin STOK BİLDİRİMİ işlemi yapılmalıdır.

Bahse konu ürünlerin ÜTS’de stok bildirimi işleminin yapılması için ilgili ürüne ait gerekli bilgiler şunlardır:

  1. Üretici/İthalatçı ÜTS Firma No

  2. Ürün Barkodu

  3. Ürün Lot Numarası

  4. Üretim Tarihi

Stok bildirimi yapılacak firmanın ünvanı ya da firma numarası bilinmiyorsa ÜTS uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sırasıyla;

ÜTS ANASAYFA / MENÜ / BİLGİ BANKASI / TIBBİ CİHAZLARI LİSTELE

Ekranına giriş yapılır.


BİRİNCİL ÜRÜN NUMARASI kutusuna ürünün barkodu optik okuyucu ile okutularak ya da el ile girilerek SORGULA butonuna basılır.

Sorgulama sonrası listelenen sonuç tablosunun soldan üçüncü FİRMA sütununda bahse konu üretici/ithalatçı firmanın “Firma No” ve “Unvan”ı görüntülenmektedir.

Buradaki “266…” ile başlayan Firma No bilgisi kopyalanarak STOK BİLDİRİMİ ekranında kullanılabilir.

Stok bildirimi işlemi için ÜTS uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sırasıyla;

ÜTS ANASAYFA / MENÜ / ÜRÜN HAREKETLERİ / STOK BİLDİRİMİ

Ekranına giriş yapılır.


Gelen ekranda ÜRETİCİ/İTHALATÇI KURUM SEÇİNİZ butonuna basılarak gelen ekranda; KURUM NO kutusundan ÜTS Firma Kurum No biliniyorsa bu numara ile, KURUM NO bilinmiyorsa UNVAN kutusundan üretici firma adı (genellikle ürünün kupüründe yazmaktadır) ile arama yapılarak “Üretici/İthalatçı Kurum” seçilir ve TAMAM butonuna basılır.


ÜRÜN NUMARASI kutusuna ilgili ürünün barkodu optik okuyucu ile okutularak ya da el ile girilerek SORGULA butonuna basılır.

Sorgulama sonrası listelenen sonuç tablosundaki ürünün en solundaki kutucuk işaretlenerek seçilir ve ekranın sağ üst köşesindeki STOK BİLDİR butonuna basılır.

Gelen ekranda;


LOT/BATCH NUMARASI kutusuna ürünün ambalajındaki lot numarası yazılır.

ADET kutusuna üründen stokumuzda kaç adet varsa girilir.

ÜRETİM TARİHİ kutusuna ürünün ambalajındaki üretim tarihi bilgisi yazılır.

Üretim tarihi ambalaj üzerinde yazmıyorsa genellikle üretim tarihi; (markalara göre değişiklik göstermekle birlikte) şeker ölçüm çubuklarında son kullanma tarihinden 2 yıl öncesi, iğne uçlarında ise son kullanma tarihinden 3 ya da 5 yıl öncesidir. Ambalaj üstündeki üretim/son kullanma tarihi baskısında “GÜN” hanesi yok ise sistemde çoğunlukla ayın ilk ya da son günü olarak tanımlı olmaktadır.

SON KULLANMA TARİHİ kutusu boş bırakılsa dahi sistem kayıt işlemine izin vermektedir. 

Yukarıda belirtilen LOT/BATCH NUMARASI, ADET, ÜRETİM TARİHİ bilgileri girildikten sonra STOK BİLDİR butonuna basılır.

Eğer girdiğimiz LOT/BATCH numarasına ait ÜRETİM TARİHİ bilgisi firma tarafından girilen tarihten farklı ise sistem kayıt yapılmasına izin vermeyip “Aynı lot numaralı tekil ürünün ÜTS’ye giriş tarihleri aynı olmalıdır. Daha önce yapılan (üretim/ithalat/stok) bildirim(ler)inde, tekil ürünün sisteme giriş (üretim/ithalat) tarihi (yıl-ay-gün) : XXXX-XX-XX.” şeklinde hata mesajı vererek girilmesi gereken doğru üretim tarihini göstermektedir. İlgili kayıt işlemi; uyarı mesajındaki üretim tarihi ile tekrar denendiğinde başarılı şekilde sonuçlanacak ve stok bildirimi gerçekleştirilecektir.

Stok bildirimi yapılmış bir lot numarasına ait ürün, ÜTS stok bildirimi ekranında eksik adetli girilmiş ise aynı işlem eksik bildirim yapılan adet kadar yukarıdaki şekilde tekrar yapılabilir. Yani ÜTS uygulaması; bir lot numarasına ait ürünlerin stok bildiriminin parça parça yapılmasına izin vermektedir.

Yukarıda ifade edilen stok bildirim işlemi eczane stokundaki tüm şeker ölçüm çubukları ve insülin kalem iğne uçlarının her bir lot numarası için ayrı ayrı yapılacaktır. Emanet verilmiş ürünler varsa onların da stok bildirimi yapılması gerektiğini unutmayınız.

Stok bildirimi başarılı şekilde yapılan lot numaralarına ait ürünleri içeren reçetelerin Medula’daki kayıt işlemleri sonrasında ÜTS işlemleri de yapılabilmektedir. ÜTS stok bildirimi yapılmamış ürünler için Medula’da ÜTS Bildirimi yapılmak istendiğinde “ÜTS HATA: Tüm ilaçların Sağlık Bakanlığı ÜTS’ye bildirimi gerçekleştirilemedi. Hatalı ilaçları düzelttikten sonra, tekrardan ÜTS bildirimi yapınız. ÜTS’DEN GELEN HATA : Ürün numarası:XXXXXXXXXXXXX, seri numarası: ve lot/batch numarası:XXXXXXXXX olan tekil ürün bulunamadı.” şeklinde hata mesajı alınmaktadır.

Medula Reçete Giriş ekranında, reçete kaydından sonra aktif hale gelen “ÜTS İŞLEMLERİ” butonuna basılır. Gelen sayfanın üst kısmında ÜTS BİLDİRİMİ ZORUNLU İLAÇLAR bölümünde listelenen ürünlerden stok bildirimi yapılacak ürün tıklanır. Tıklama sonrası ekranın alt kısmındaki ÜTS BİLGİ GİRİŞİ bölümdeki BARKOD kutusunda ilgili ürünün barkodu kendiliğinden gelir. PARTİ NO (LOT) kutusunda satışı yapılacak ürünün LOT numarası girilir. ADET kutusuna da adet bilgisi girilir ve “YENİ KAYIT EKLE/SEÇİLEN KAYDI GÜNCELLE” butonuna basılır. Birden fazla verilen bir ürüne ait LOT numaraları farklı ise her bir LOT numarası için işlem tekrarlanır. Tüm bilgiler girildikten sonra ÜTS BİLDİRİM butonuna basılarak Medula üstünden satış bildirimi tamamlanır. ÜTS satış bildirimi Medula üstünden yapılan ürünlerin; ek olarak https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS adresli ÜTS uygulamasından satış bildirimi vb başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.


Medula üstünden ÜTS satış bildirimi başarılı şekilde tamamlanmış şeker ölçüm çubukları ve insülin kalem iğne ucu içeren reçeteler; MEDULA / REÇETE LİSTESİ ekranında listelendiklerinde ilgili reçeteye ait satırın BARKODLU sütununda EVET yazmamalıdır. SGK tarafından Medula üstünden yapılan 11 Temmuz 2019 tarihli duyuruya göre ÜTS üzerinden şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne ucu satış bildirimi doğru yapılan ürünler için reçete ekinde kupür ve barkod diyagramları istenmeyecektir.(Sendikamızca her ne kadar duyuru yapılmış olsa bile kupür  ve barkod diyagramlarını kuruma göndermeniz veya eczanenizde saklamanız tavsiye edilmektedir.) Ayrıca TİTCK tarafından yapılan 19 Temmuz 2019 tarihli duyuruya göre de eczanelerin stok bildirimi yapma yetkisi 01.08.2019 tarihinde kapatılacak olup anılan tarihe kadar eczanelerin ellerinde bulunan ve stok bildirimi yapmadıkları veya tekil bildirim ile stoklarına almadıkları ürünler için stok bildirimi yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize.

TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU

Comments


bottom of page