top of page

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) UTS-v7.12.0 SÜRÜMÜ YAYINLANDI


Ürün Takip Sistemi (ÜTS) UTS-v7.12.0 sürümü yayınlandı

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Ürün Takip Sistemi (ÜTS) UTS-v7.12.0 sürümü yayınlanmış olup değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.12.0 sürümü 8 Haziran 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 1. Kamu hastanelerinin ÇKYS’den güncellenmesi sağlandı.

 2. Firmanın bütün tıbbi cihazlarının temel bilgilerini dönen bir servis hazırlandı.

 3. Tıbbi cihaz arşiv denetim dosyalarının sorgulanması sağlandı. (Detay ekranı ve veri aktarımı daha sonra yapılacak.)

 4. Belirli bir süre sonra imzalanmayan kozmetik STE başvurularının sistem tarafından iptal edilmesi sağlandı.

 5. Klinik Mühendislik’te Yıllık Bakım Onarım Antlaşması ekleme ile ilgili işlevsellik geliştirildi.

 6. UTS test ortamından gönderilen e-postaların konu alanlarına test ortamından geldiğine dair bilgi eklendi.

İyileştirmeler

 1. SGK Kullanım Bildirimi Servisinde farklı referans no ile gelindiğinde hata verilmesi sağlandı.

 2. Üniversite Hastane kaydı sırasındaki MERSİS’te olmama kontrolü kaldırıldı.

 3. Kozmetik ürünler için Ürün Güvenlik Değerlendirmesi Raporu alanı eklendi.

 4. SUT eşleştirmelerinin çoklu olarak silinebilmesi sağlandı.

 5. Bayilik detayında ve sut eşleştirmelerinin listele ekranlarına Referans/Katalog No kriteri eklenmiştir.

 6. Ürün bilgi formatında alınan tıbbi cihaz excel raporuna ürün durum açıklaması da eklendi.

 7. Tıbbi cihaz başvurularında ürün seçimi yapılması ve azami 500 kayıt seçilebilmesi sağlandı.

 8. Toplu tıbbi cihaz değerlendirme ekranında performans iyileştirmesi yapıldı.

 9. SGK ürün durum servisinde takip konfigürasyonu bilgisinin SGK’ya iletilmesi sağlandı.

 10. Tıbbi cihaz kaydı sırasında SUT Başvurusu Yapılacak mı? ve Sağlık Marketinde Satılacak mı? alanları eklendi.

 11. Ülke adlarından ülke kodları kaldırıldı. Ülke kodları tıbbi cihaz detayında ayrıca gösterilir hale getirildi.

 12. Bayilik başvurusuna ürün ekleme işlevinin excel dosyası üzerinden de yapılması sağlandı.

 13. PGD ve Uyarı iş dağılımı ekranlarının grafik yerine tablo olarak gösterilmesi sağlandı.

 14. Tıbbi cihaz PGD Dosyasına eklenen ürünler için cihaz tipi alanı seçilmesi sağlandı.

Giderilen Hatalar

 1. UTS mobil tarayıcıda kullanılırken, popup açılan ekranlarda metin seçimi yapılamaması problemi giderildi.

 2. Ismarlama tıbbi cihaz için konfigurasyon tanımlı olmadığında alınan bir hata düzeltildi.

 3. Ayrıntılı bildirim sorgulama ekranındaki performans problemleri iyileştirildi.

 4. Verme bildirimi ekranı açılırken alınan hata düzeltildi.

 5. Bazı durumlarda üretim bildirimi yaparken son kullanma tarihi girildiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.

 6. Bazı durumlarda, üretim ve ithalat bildirimlerinde son kullanma tarihinin üretim tarihinden önceki bir tarih olarak girilebilmesi hatası düzeltildi.

 7. Denetim Uyarı raporlarında takip veya final raporu bilgileri getirilirken en yeni kaydın bilgilerinin getirilmesi sağlandı.

 8. Toplu tıbbi cihaz ekleme excel şablonunda opsiyonel Orjinal Etiket zorunluluğunun kontrolü düzeltildi.

コメント


bottom of page