Eczacılık koridor Eczacı
Law Books
Saat
Kalabalık maskeleri ile

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI İLE İLETİŞİME GEÇİN

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

İLKELERİMİZ

Sendikal faaliyetlerimizin her alanında Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk İlkelerinin yaşatılması ve Demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi esastır.

Karar alma süreçlerinde üyelerinin katılımını, kararların uygulanmasında ise Demokratik anlayışı esas almak,

Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün üyelerin mesleki amaçlar doğrultusunda birliğini, hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamaya çalışmak,

Ve bunları halkın ve devletin hak ve menfaatleri ile birlikte en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışmak vazgeçilmez ilkelerimizdir.