YENİ ECZANE RUHSATLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


YENİ ECZANE RUHSATLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

TİTCK Eczaneler  Dairesi Başkanlığınca yayınlanan duyuruya göre eczanelerimizin ruhsatları yenilenecektir. Bu değiştirme işlemi il ve ilçe sağlık müdürlüklerince gerçekleştirilecektir. Söz konusu duyuruya göre eczane sayısı 500 ve altında bulunan iller için ruhsatnamelerin 31/03/2019 tarihine, eczane sayısı 500 üzerinde olan iller için 30/06/2019 tarihine kadar değiştirileceği belirtilmiştir.

Ruhsat yenileme ve Eczane Sertifikası verilmesi süreci ile ilgli olarak:

– Eczanerimizin bundan böyle yeni Eczane Ruhsatı ve Eczane Sertifikası olacaktır.

-Yenilenecek ruhsatlarımız üzerinde eczane ismi,eczacı ismi-soyadı, diploma tarihi ve numarası , eczanenin ismi ve bulunduğu il olacak ve valilikçe imzalanacaktır.

-İlk defa verilecek olan “Eczane Sertifika”larında ise Ruhsatname tarihi,TC kimlik,adı,soyadı,fakülteye giriş ve mezuniyet tarihleri,GLN ,adres,ilçe,posta kodu( varsa mesul müdürün TC kimlik numarası ve adı soyadı) olacaktır.

– MERNİS’ten alınan bilgiler doğrultusunda eczacıların soyadlarında bir değişiklik olması durumunda yeniden ruhsat harcı alınmaksızın yeni ruhsatlar hazırlanacaktır.

-Yeni ruhsatlardan sonra eczane isminde değişiklik olursa “ruhsat harcı “ ödenerek isim  değişikliği yapılacak ve yeni ruhsat verilecektir.

-Yeni ruhsatlardan sonra MERNİS’te yer alan bilgiler nedeniyle eczacının adı veya soyadında bir değişiklik olması durumunda eczacı talep ederse “ruhsat harcı” ödenerek gerekli değişiklik yapılacaktır.

-Eczacı tarafından ruhsatnamede bir değişiklik yapılmaksızın kayıtlarda söz konusu düzeltmelerin yapılması talep edilirse; sertifika üzerinde güncelleme yapılabilecek ve yeni sertifika herhangi bir ücret almadan değiştirilecektir.

Konuya ilişkin örnek ruhsatname ve örnek sertifika  aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)#onecikan