VERGİ BORCU YOKTUR UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


VERGİ BORCU YOKTUR UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tebliğine göre 2018 yılı için biz eczacılardan her türlü vergi borcu (Gelir Vergisi, Peşin Vergi, Muhtasar, KDV, MTV vb.vergi borçları) kamu kuruluşlarından alacağı olan tüm mükellefler gibi Sosyal Güvenlik Kurumu alacağımızdan kesilecektir.

Zira; Maliye Bakanlığı Tebliği mesleğimize özel olarak yayınlanmış bir tebliğ olmayıp, Kamudan alacağı olan her türlü gerçek ya da tüzel kişi ve kuruluşu kapsamaktadır.

Kesilecek olan borçlar vadesi geçmiş borçlardır. Yapılandırılmış veya vadesi gelmemiş borçlar zamanından önce kesilmeyecektir.

Sizlerin de takip ettiği üzere bu işlemlerin elektronik ortamda yapılması gerektiğini TEİS olarak tüm kamuoyu ile paylaşımımızdan sonra gerekli adımlar atılarak SGK tarafından borcu olanların listesinin Maliyeden elektronik ortamdan istenmesine yönelik olarak çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

İlk defa yapılan bir uygulama olduğu için 15 Ocak 2018 tarihinde yapılacak ödemelerde aksaklık yaşanmaması adına sadece vergi borcu bulunan meslektaşlarımızın  mükerrer ya da fazla kesintiye uğramaması amacıyla muhasebecilerinden yardım alarak maliye internet şifresi ile vergi borcu döküm listesini almaları ve istenmesi durumunda bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik  Müdürlüğüne verecek şekilde hazır bulundurmaları  yararlarına olacaktır.

Vergi borcu olmayan meslektaşlarımızın herhangi bir belge alması ya da bulundurmasına gerek yoktur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla…

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS