Uyuşturucu Ve Psikotrop Maddeler Kontrol Biriminden Duyuru


Uyuşturucu Ve Psikotrop Maddeler Kontrol Biriminden Duyuru

Kurumumuz tarafından yayımlanan 11.11.2014 tarihli ve 134377(2014/10) sayılı Genelge ektedir. 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

                                                                                              11/11/2014

Saylı : 88866997-505.99

Konu : Kontrole Tabi İlaçlar

GENELGE 2014/ 10

         Bilindiği üzere, 29.05.1985 tarih ve 5768 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile uyuşturucu madde ve müstahzarları için Kırmızı Reçete uygulaması başlatılmıştır.

         Erkim İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan “Abstral 800 mcg 10 Dilaltı Tablet, Abstral 400 mcg 10 Dilaltı Tablet, Abstral 200 mcg 10 Dilaltı Tablet ve Abstral 100 mcg 10 Dilaltı Tablet” adlı ilaçlar “Fentanil sitrat” adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle “Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar” kapsamına alınmıştır.

         Söz konusu ilaçların “Kırmızı Reçete” ile verilmesi gerekmekte olup bir Kırmızı Reçeteye 15 günlük doz olarak;

  1. “Abstral 800 mcg 10 Dilaltı Tablet” adlı ilaç en fazla 3 (üç) kutu,

  2. “Abstral 400 mcg 10 Dilaltı Tablet” adlı ilaç en fazla 3 (üç) kutu,

  3. “Abstral 200 mcg 10 Dilaltı Tablet” adlı ilaç en fazla 3 (üç) kutu,

  4. “Abstral 100 mcg 10 Dilaltı Tablet” adlı ilaç en fazla 3 (üç) kutu reçete edilebilecektir.

         Ancak tek uzman hekim raporu olmak kaydıyla aynı farmasötik dozaj formundan ilave 3 (üç) kutu daha reçete edilebilecektir.

         Ayrıca gerekli olduğu durumlarda raporda gerekçesi belirtilmek kaydıyla toplam 6 (altı) kutuyu geçmeyecek şekilde farklı bir farmasötik dozaj formu da reçete edilebilecektir.

         Konunun İliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle arz/rica ederim.

                                                                                     Dr. Saim KERMAN

                                                                                        Kurum Başkanı

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS