top of page

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'na yapılan başvurumuz.(İTS Stok Düzeltme Talebi Hk.)


02/08/2022

TEİS2022-82


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞINA


Konu : İTS Stok Düzeltme Talebi Hk.


2020 Yılında tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 Pandemisi ülkemizde de birçok sıkıntıyı beraberinde getirmiştir. İlk ve en büyük etkisini sağlık sisteminde gösteren bu süreçte eczanelerimiz sokak yasakları, pandemi kuralları vb. sebeplerle vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderebilme hususunda belli zorluklarla da olsa top yekün mücadele etmiştir.


Eczanelerimizde kronik hastalarımızın ihtiyaçları Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kronik hastalıklarda devam reçetesi direktifleriyle büyük ölçüde karşılanabilmiştir.


Eczaneler hem günlük mesailerinde hem de gece nöbetlerinde birincil sağlık sunucularıdır. Bunun bilinciyle davranan tüm meslektaşlarımız; hastaların ihtiyaç duydukları ilaçlara ulaşmaları için büyük bir özveriyle emek harcamaktadır.Bu çerçevede ilaç sahteciliği ve ilaç kaçakçılığını önleyip, akılcı ilaç kullanımı açısından önemli veriler elde etmek amacıyla kurulan İlaç Takip Sistemi süreçlerinin ve bildirimlerinin uygulanması için eczanelerimizde azami özen gösterilmektedir.


Ancak; özellikle İlaç Takip Sistemi’nin bakım ve yenileme çalışmaları amacıyla kapalı kaldığı 8-11 Temmuz 2022 tarihlerinde yaşanan problemler ile gerek kullanılan stok takip yazılımlarından kaynaklı, gerek İTS sunucularından kaynaklı, gerekse bölgesel internet ve elektrik kesintilerinden kaynaklı birçok etkene bağlı olarak İTS’ye yapılan bildirimler kesintiye uğrayabildiğinden İTS stok tutarlılığı bozulabilmektedir. Medula, Renkli Reçete Sistemi, İlaç Takip Sistemi ve Eczane Stok Programlarının entegrasyonunun tam sağlanamaması da stok tutarsızlığını arttırmaktadır. Eczacılar yapılan denetimlerde bu stok farkları nedeniyle haksız ve suçsuz yere ciddi hak kaybı ve mağduriyetler yaşamaktadır.


Yukarıda ifade edilen sebeplerle; eczanelerimizin İTS Stok Düzeltme imkanının değerlendirilerek eczaneler için İTS Deaktivasyon işleminin açılması hususunda gereğini arz ederim.ECZ. NURTEN SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI


bottom of page