top of page

SUT Değişikliği & Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sayın Üyemiz,


16 Mart 2023 tarihli ve 32134 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrerde yayınlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" ekte bilginize sunulmuştur.

DUYURU BAĞLANTISI:Comments


bottom of page