top of page

Stajyer Öğrenci Ücretleri Bilgilendirmesi

Sayın Üyelerimiz,


Bilindiği üzere üniversite öğrencilerinin staj dönemlerinde sigorta primleri okulları tarafından karşılanmakta, ücretleri ise işverenler tarafından doğrudan banka hesaplarına yatırılmaktadır.

Öğrencilerin teorik bilgi birikimini pratik deneyime dönüştürmesini hedefleyen staj uygulamalarının karşılığında, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği ödenecek ücretler için taban tutarlar belirlenmiş olup stajyer ücretlerinin hesaplanması, stajın gerçekleştirildiği süre için geçerli olan net asgari ücrete dayanmaktadır.


Ödenecek taban staj ücretlerinin hesaplaması şu şekildedir:

  • İşyerinde çalışan sayısı 20'den az olanlar için “Stajyer Ücreti = Net Asgari Ücret x %15”,

  • İşyerinde çalışan sayısı 20'den fazla olanlar için “Stajyer Ücreti = Net Asgari Ücret x %30” formülüne göre yapılır.


  • Çalışan Sayısı 20’den Az Olan İşletmeler için Taban Stajyer Ücreti 1710,30 TL

  • Çalışan Sayısı 20’den Fazla Olan İşletmeler için Taban Stajyer Ücreti 3.420,60 TL

Stajyer ücretlerine, işyerindeki çalışan sayısına bağlı olarak devlet katkısı sağlanır. Çalışanların sayısı, devletin vereceği desteği belirler. 25 Aralık 2021 tarihli 7346 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelere göre stajyer ücreti için devlet katkısı şöyledir:


Eğer işyerinde çalışan sayısı 20 kişiden azsa, stajyer ücretinin 2/3’ü kadar devlet desteği, eğer işyerinde çalışan sayısı 20 kişi ve üzerinde ise, stajyer ücretinin 1/3’ü kadar devlet desteği sağlanmaktadır.


Stajyerlerin, staj yaptıkları işyerlerinde haftada altı gün ve toplamda 45 saatten fazla olmayacak bir süre boyunca bulunmaları gerekmektedir.


Öğrencinin katılmadığı günlerde maaşının kesilip kesilmeyeceği, işyeri sahibinin kararına bağlıdır. Resmi tatil günlerinde ise staj yapılamaz.


TEİS Yönetim Kurulu

bottom of page