top of page

SAĞLIK BAKANLIĞI TIBBİ BİTKİ LİSTESİ


tıbbi bitkiler

SAĞLIK BAKANLIĞI TIBBİ BİTKİ LİSTESİ

Toplumumuzda bitkisel ilaçların doğal kaynaklı olduğu, hiçbir yan etkilerinin bulunmadığı kanısı ve buna bağlı olarak hekime danışılmadan kontrolsüzce kullanımları oldukça yaygınlaşmıştır.

Yine basın, internet ve medya kanalı ile bu ürünler tedavi edici etkileri olduğu beyan edilerek yasal olmayan şekilde pazarlanmakta ve halk sağlığı tehlikeye sokulmaktadır. Bilindiği gibi Bakanlığımızca tıbbi amaçla piyasaya arz edilecek bitkisel ürünlerin ruhsatlarını vermek, etkililik, güvenlilik ve kalitesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmış Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik doğrultusunda etkisi, kalitesi ve güvenliliği Bakanlığımızca onaylanmış bitkisel ürünlere ruhsatname düzenlenmekte ve sadece eczanelerde satılmak üzere piyasaya arz edilmelerine izin verilmektedir. Bu yönetmelik kapsamında değerlendirilerek piyasaya arz edilmesi gereken tıbbi bitkiler ile bu bitkilere ilişkin güvenlilikle ilgili uyarıları da içeren kısa bilgiler hazırlanmış olup kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve gerektiğinde kaynak olarak kullanabilmesi amacı ile yayımlanmıştır.

Comments


bottom of page