top of page

MHRS ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE


Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönerge yayınlanmıştır.

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerinde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi kapsamında verilecek muayene randevusu hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “MHRS Yönergesi” 30/04/2018 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.MHRS yönergesi aşağıda bilgilerinize sunulur. Yönerge için lütfen dosyayı tıklayarak açınız.

TEİS

MHRS yonerge

#onecikan

bottom of page