MEDULA E-REÇETE KULLANIM KILAVUZU GÜNCELLENDİ


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu güncellendi.


Değişiklikler;

1.84 - 29.12.2020

Hekimlerin, e-Reçete düzenlemeden önce hastaya ait henüz kullanım süresi dolmamış ilaçları görüntülemesi için e-Reçete web servisine iki yeni metot eklenmiş olup, hekimlerin bahse konu sorgulamayı yapmasına imkan sağlayacak entegrasyonun yapılması gerekmektedir.


o kisiKullanimiBitmemisIlacSorgula

o imzaliKisiKullanimiBitmemisIlacSorgula


Not: Test ortamında hasta kimlik numarası olarak 99999999990 kullanılmalıdır.