Medikal market ve medikal eczanelerde e-reçete ve e-rapor uygulamasına geçiş


Medikal market ve medikal eczanelerde e-reçete ve e-rapor uygulamasına geçiş

Değerli Üyelerimiz,

Eczanelerde 01.05.2018 tarihinden itibaren medikal  e-reçete ve e-rapor uygulaması zorunlu olacaktır.İlgili Medula duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

MEDULA DUYURUSU

Medikal market ve medikal eczanelerde e-reçete ve e-rapor uygulamasına geçiş

Kurumumuzla Ayaktan Tedavisinde Kullanılan Tıbbi Cihaz Sözleşmesi’ne istinaden Medikal Market ve Medikal Eczanelerde kullanılacak E-Reçete ve E-Rapor servisleri devreye alınmıştır.

Web servis kullanım kılavuzuna https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/docs/TibbiMalzemeReceteVeRaporWebServisleri.pdf adresinden erişebilirsiniz.

Uygulama 01.05.2018 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır.

SGK,HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


#onecikan