HASTA ALT BEZİ TANI LİSTESİ (İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi)


HASTA ALT  BEZİ TANI LİSTESİ (İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi)

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı tarafından listelenen hasta alt bezi tanı listesi aşağıda bilgilerinize sunulur.Verceğiniz reçetelerde  aşağıdaki“ İdrar veya Gaita inkontinansına Neden olan Primer Tanı Listesini “ kontrol ederek vermeniz önemle bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı ListesiSıra NoICD-10 KoduTanı1C72Spinal Kord Tümörleri2E80Porfiria (Diğer,)3F01Vasküler bunama4F01.3Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama5F02.1(A81.0)Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında6F02.3(G20)Bunama, Parkinson hastalığında7G30.0Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama8G91Hidrosefali9B02Herpes Zoster10C41.4Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması11C61Prostat malign neoplazmı12C67Mesanenin habis neoplazması13C68Diğer ve tanımlanmamış üriner organların habisneoplazması14C71Beyin Tümörleri15C71.9Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış16C72Spinal Kord Tümörleri17D43Serebral Tümörler18D46Myelodisplazi (Myelodisplastik Sendromlar)19D46Miyolodisplazi20D51B12 Vitamin Eksikliği21E13Diyabetes Mellitus22F00.1Geç Başlayan Alzheimer Hastalığı Vasküler Bunama ve

Alt Kırılımları (F01.0, F01.2, F01,3, F01.8,F01.9)23F01Vasküler bunama24F01.0Akut başlangıçlı vasküler bunama25F01.1Multipl enfarktlı bunama26F01.2Subkortikal vasküler bunama27F01.3Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama28F01.8Vasküler bunamalar, diğer29F01.9Vasküler bunama, tanımlanmamış30F02Bunama, başka bir yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda31F02.0(G31.0)Bunama, Pick hastalığında32F02.1(A81.0)Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında33F02.2(G10)Bunama, Huntington hastalığında34F02.3(G20)Bunama, Parkinson hastalığında35F02.4(B22.0)Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs (HIV) hastalığında36F02.8Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda37F03Bunama, tanımlanmamış38F71…Orta mental retardasyon39F72…Ciddi mental retardasyon40F78-F79Zeka Geriliği41F79Tanımlanmamış mental retardasyon42G11.1Erken başlangıçlı serebellar ataksi (nörodejeneratif hastalık)43G12.2Motor nöron hastalığı (nörodejeneratif hastalık)44G12.9Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış (nörodejeneratif hastalık)45G20Parkinson (İdiopatik, Non-idiopatik, Sekonder)46G20Parkinson47G30Demans (Alzheimer,Vasküler,Diğer)48G30Bunama, Alzheimer hastalığında49G30Demans50G30Alzheimer Hastalığı ve Alt Kırılımları (G30.0, G30.1, G30.8, G30.9)51G30.0Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama52G30.1Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama53G30.8Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip54G30.9Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış55G35Multipl Skleroz56G37.3Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut

transvers miyelittransvers miyelit57G46Serebrovasküler Hastalıklar58G46(I60-I67)Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları59G61Guillain Barre60G61.0Gullian – borse sendromu61G80Serebral Palsi62G80.9Serebral palsi, tanımlanmamış63G83.4Cauda-equina sendromu64G90.3Multi Sistem otrofi65G91.2Normal Basınçlı Hidrosefali66G93.4Ensefalopati, tanımlanmamış67G95.8Spinal Kord Hasarı68I63.9Serebral enfarktüs, tanımlanmamış69I67Serebrovasküler Hastalık70I67Serebrovasküler Hastalıklar71K50Crohn hastalığı72K51Ülseratif Kolit73K51.0Ülseratif Kolit ve Alt Kırılımları74K52.0Gastroenterit ve Kolit ve Alt Kırılımları75K60.0Anal Fissür Akut ve Alt Kırılımları (K60.1, K60.2, K60.3)76K61.0Anal Apse77K62Anüs ve rektumun diğer hastalıkları78K62.2Anal Prolapsus79K62.3Rektal Prolapsus80M47Servikal Spondilozis (Spondilozis)81M48.0Spinal Steroz82M51Disk hastalıkları83N31Mesanenin Nöromuskuler Fonksiyon Bozukluğu84N31.0İnhibe olmayan nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış85N31.0Baskılanamamış Nöropatik Mesane86N31.1Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış87N31.1Reflex Nöropatik Mesane88N31.2Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış89N31.2Flask Nöropatik Mesane90N31.8Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonu91N31.8Mesanenin Diğer Nöromuskuler Disfonksyonları92N31.9Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış93N31.9Mesanenin Nöromuskuler Disfonksyonu94N32.0Mesane boynu obstrüksiyonu95N32.1Vezikointestinal fistül96N32.2Vezikal fistül, başka yerde sınıflandırılmamış97N33.8Mesane Bozuklukları98N35Üretral striktür99N39.4Üriner İnkontinans100N39.4Üriner İnkontinans Tanımlanmış101N40Benign prostat hiperplazisi102N82.0Vezikovajinal fistül103N82.3Vajinanın kalın barsağa fistülü104O66.3Fetüsün diğer anormallikleri nedeniyle etkilenen doğum eylemi ve doğum105Q05Spina bifida106Q05meningomiyelosel  (meningosel)107Q05.9Spina bifida, tanımlanmamış108Q06…Spinal kordun diğer konjenital malformasyonları109Q42Kalınbağırsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu110Q42.0Rektumun fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu111Q42.1Rektumun fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu112Q42.2Anüsün fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu113Q42.3Anüsün fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu114Q43.1Hirschsprung hastalığı115Q43.10Hirschsprung hastalığı, tanımlanmamış116Q43.2Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları117Q43.6Rektum ve anüsün konjenital fistülü118Q43.7Persistan kloaka119Q52.2Konjenital rektovajinal fistül120Q62.3Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri121Q62.31Ektopik üreterosel122Q64.1Mesane ekstrofisi123Q64.11Kloakal ekstrofi124Q64.19Mesane ekstrofisi125Q64.2Konjenital üretral kapaklar126Q64.3Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu127Q76.42Sakral vertebra(lar)ın konjenital anomalileri128Q89.81Kaudal displazi zinciri129R15Fekal  İnkontinans130R32Üriner İnkontinans Tanımlanmamış131R32Üriner İnkontinans132S06.9İntrakraniyal yaralanma, tanımlanmamış133S14Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması134S24Toraks seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması135S34Abdomen, bel ve pelvis seviyesinde sinirler ve lomber spinal kord yaralanması136S37.28Mesanenin diğer yaralanması137T09Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, seviye tanımlanmamış138T09Spinal Kord Yaralanması (Düzey Tanımlanmamış)139T09.3Spinal kord yaralanması, seviye tanımlanmamış140T91Spinal Kord Yaralanması141Z51.0Redyoterapi Dönemi142Z81.0Mental Retardasyon ve Serebral Palsi143Z82.0Epilepsi

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS