top of page

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA BAŞVURUMUZ (Manuel fatura kesebilmesine izin verilmesi hk.)


04/08/2021

TEİS2021-45T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’ NA


Konu: Yangın felaketi bölgesindeki eczacıların manuel fatura kesebilmesine izin verilmesi hk.


Ülkemizin birçok bölgesinde yaklaşık bir hafta önce başlayıp halen devam etmekte olan, yerleşim yerlerini de etkisi altına alacak kadar büyük, bir doğal afet haline dönüşmüş orman yangınları nedeni ile sıkıntılı günler geçirmekte ve büyük kayıplar yaşamaktayız. Mezkûr yerleşim yerlerinde bulunan serbest eczacı meslektaşlarımızın, bölgelerinde yaşanan olağan üstü bu afet şartlarında vatandaşımıza kesintisiz Sağlık Hizmeti sunma görev ve sorumluluğu bilinci içerisinde mesleğini ifa etmeye çalıştıklarını da görmekteyiz.


Kurumunuz tarafından 9 Şubat 2021 Tarihli ve 31390 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) gereği, Eczaneler de dahil olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin 01.07.2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanların ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğu bildirimi yapılmış ve konu ile ilgili ülke genelindeki tüm eczanelerimizce de gerekli işlemler süreçte tamamlanmıştır.


Ancak; afet bölgelerinde yaşanan zor ve sıkıntılı şartlarda faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmeye çalışan meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre orman yangınları nedeni ile bölgelerinde elektrik, telekomünikasyon ve internet alt yapısı ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarını, kamu kurumları ile ilgili sorumlu oldukları iş ve işlemlerin sıklıkla kesintiye uğradığını öğrenmiş bulunmaktayız.


Kurumunuzca bölgede açıkladığımız mücbir sebepler altında yaşanan bu sıkıntıların dikkate alınması, afet bölgelerindeki eczacılarımızın e-fatura işlemlerinde elektrik, telekomünikasyon ve internet alt yapıları üzerinden yaşanan sorunlar göz önünde bulundurularak ilgili mevzuat gereği kağıt fatura kesebilme imkanı tanınması için gereğini arz ve talep ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

bottom of page