top of page

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN SENDİKAMIZA GELEN CEVAP YAZISI


GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN SENDİKAMIZA GELEN CEVAP YAZISI


Değerli Üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Sizlerden gelen istek üzerine göç idaresi başkanlığına sendikamızca yapılan 2 yazılı başvuruya

https://www.teis.org.tr/post/g%C3%B6%C3%A7-i%CC%87daresi%CC%87-ba%C5%9Fkanli%C4%9Fi-na-yapilan-yeni%CC%87-ba%C5%9Fvurumuz-1


https://www.teis.org.tr/post/sendi-kamizca-g%C3%B6%C3%A7-i-daresi-genel-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCne-yapilan-ba%C5%9Fvurumuz


gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.


TEİS
bottom of page