top of page

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI ONAYLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


dikkat2

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI ONAYLARI

HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen soru ve sorunlar üzerine ilgili birimle görüşülmüş olup, “Endikasyon dışı ilaç kullanımı” onaylarıyla ilgili olarak üyelerimizin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI ONAYLARI

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinin  “4.1.4 – Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “…Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı ile mümkündür.”  ibaresi herhangi bir ilacın Kısa Ürün Bilgisi- Kullanma Talimatı (KÜB-KT) klinik özellikleri içerisinde yer alan terapötik endikasyonları ve pozolojisinde belirtilen tanılarla ilişkilendirilen tedavi dozları dışındaki dozlarda kullanımı kapsamaktadır.

Endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ; Sağlık Uygulama Tebliğinde SGK tarafından belirlenen geri ödemeye yönelik kriterleri  kapsamamaktadır.

Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı izinlerde Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen koşulların dışına çıkan durumların bulunması halinde Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan özel düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi üyelerimizin mağduriyet yaşamaması adına önem arz etmektedir.

Bu durumlar;

  1. Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan bir düzenleme için endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı verilmesi;

  2. SGK tarafından henüz geri ödemesi olmayan endikasyonlarda endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı verilmesi;

  3. Bazı durumlarda basamak tedavisini atlatmaya yönelik endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı verilmesi;

  4. Bazı durumlarda Sağlık Uygulama Tebliğinde “Yatarak Tedavi”lerde kullanılması gerektiği hüküm altına alınmış bazı ilaçlar için “Ayakta Tedavi”de kullanımı için endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı verilmesi,

         Gibi bir kısım örneklerden de anlaşılacağı üzere, bu gibi onaylar endikasyon dışı ilaç kullanımı kapsamında olmayıp, geri ödeme kurallarına aykırı olduğu için de kesinti nedenidir.

         Bu yüzden;

Sağlık Uygulama Tebliğinde açıkça belirtilen hükümler ile SGK tarafından geri ödemesi sınırlandırılmış terapötik endikasyonlar ve pozoloji içeren ilaçlar için ya da SGK tarafından henüz geri ödemesi bulunmayan ilaçlar için endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı belgeleri ile ilaç temin edilebilmesinin mümkün olmadığını bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

bottom of page