top of page

CEZA İNFAZ KURUMU REÇETELERİ İÇİN YAPTIĞIMIZ BAŞVURUYA GELEN CEVAP


Sayın Üyemiz,


Ceza İnfaz Kurumu reçete bedellerinin ödenmesinde yaşanan gecikme ve bazı mutemetliklerce yapılan mükerrer iskonto kesimi hakkında Adalet Bakanlığı'na yaptığımız başvuru neticesinde Kurum tarafından bahse konu Ceza ve Tutukevi'ne gerekli bilgilendirme yapılmış olup, eczane ödemelerinin Mart ayı içerisinde yapılmasının sağlanacağı yönünde cevap verilmiştir.


Bununla birlikte Ceza İnfaz Kurumu reçete bedeli faturalarını düzenlenme kurgusunda format hatası mevcut olan eczane yazılım firmasına noterden ihtar çekilerek gerekli düzeltmenin yapılması ve olası mağduriyetlerin de giderilmesi Sendikamızca sağlanmıştır.


Bilginize.


TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

bottom of page