top of page

SATIŞ BLOKAJI KALDIRILMASI(Oksapar 6000 Anti-Xa IU/0,6ml Enjeksiyonluk Çözelti)Koçak Farma İlaç ve Kimya San. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Oksapar 6000 Anti-Xa IU/0,6ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektör adlı ürünün 1306002 partisine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 09.07.2021 tarihinde duyurulmuştu.


Adı geçen ürünün 1306002 partisi yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partiye ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.


Oksapar 6000 Anti-Xa IU/0,6ml Enjeksiyonluk ÇözeltiCommentaires


bottom of page