top of page

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi İle İlgili Sık Sorulan Sorular…


biyometrik kimlik 1

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları yayınlanmıştır.Sık sorulan sorular ve cevapları aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı işverenler Sendikası )

SIK SORULAN SORULAR

Soru: Biyometrik kimlik kaydı yaptırmak zorunda mıyım?

Cevap: 5510 sayılı Kanunun 67. Maddesinin (d) fıkrasının 3. Paragrafına istinaden, 01.12.2013 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de özel sağlık hizmet sunucularına başvurularda biyometrik kimlik kaydı yapılması zorunludur.

Soru: Sağlık hizmet sunucusu tarafından ilk kayıt işlemi yapılmadan önce, biyometrik verisi alınacak kişiden onaylı rıza formu alınacak mıdır?

Cevap: Evet, rıza formu alınması gerekmektedir. Rıza formu kılavuzun ekinde bulunmaktadır. 

Soru: Biyometrik kimlik kaydı hangi durumlarda yapılmayacaktır?

Cevap: –12 yaş ve altı çocuklara, 65 yaş ve üstü kişilere

-Acil hastalara(yeşil alan muayenesi hariç)

-Organ,doku ve kök hücre nakli tedavilerinde alıcının üzerinden donör takibinin alındığı durumlarda

-Yenidoğan için anne T.C. kimlik numarası üzerinden takip alınan durumlarda

-Tedavi türü günübirlik veya yatan ise

-Provizyon tipi “acil” veya branşı “acil-4400” ise,

-Özel Hastane değilseniz.

Soru: Biyometrik kimlik kaydı biyometrik veri alınmadan yapılacak olan durumlar nelerdir?

Cevap: –Her iki üst ekstremitesi olmayan kişilere(elleri olmayan)

-Her iki el avuç içi veya her iki el orta, işaret, yüzük, baş, küçük parmak damar izi bütünlüğü bozulmuş olanlara (yanık, felçli v.b)

-Serepral palsi, üst ekstremite felci ve benzeri tıbbi nedenlerden dolayı biyometrik verisi alınamayan kişilere. (alçı v.b)

Soru: Takip numarası MEDULA sisteminde hangi metotlar üzerinden alınacaktır?

Cevap: MEDULA tarafından biyometrik doğrulama ile alınan veya biyometrik kimlik doğrulamaya gerek olmayan durumlarda da takip Hasta kabul kimlik doğrulama metodu kullanılarak alınacaktır.

Soru: Seanslı işlemlerde MEDULA sistemince biyometrik kimlik doğrulama işlemi hangi süreçte kontrol edilmektedir?

Cevap: ESWL,ESWT,diyaliz(ev hemodiyalizi hariç),fizik tedavi, hiperbarik oksijen tedavisi işlemlerinin her seansında kimlik doğrulama işlemi yapılması gerekmektedir. MEDULA sistemi tarafından seanslı işlemlerin hizmet kaydı aşamasında işlemin yapıldığı tarihte takibin branşında doğrulama kaydının olup olmadığı kontrol edilmektedir. Seansın verildiği tarihte hastanın muhakkak Biyometrik Doğrulaması alınacak ve doğrulamada alınan branş ile takibin branşı aynı olacaktır.

Örneğin: Diyaliz merkezine başvuruda başlangıçta biyometrik doğrulaması ve MEDULA takip numarası alınacak, ayrıca seans yapılan her gün için yalnızca biyometrik doğrulaması yapılacaktır. MEDULA sistemi seansların hizmet kaydı aşamasında o güne takibin branşında biyometrik doğrulaması olup olmadığını kontrol etmektedir. 

Soru: Yaş grubu olarak kimlere biyometrik kimlik doğrulaması yapılmayacaktır?

Cevap: 12 yaş ve altı kişiler ile 65 yaş ve üstü kişiler için biyometrik kimlik kaydı yapılmayacaktır.

Soru: Hangi durumlarda biyometrik kimlik doğrulaması yapılacaktır?

Cevap:– Ayaktan başvurularda (ilk takip, bağlı takip, kontrol muayenesi takibi)

– Acil yeşil alan muayenelerinde, (Provizyonu acil ya da branşı acilse biyometrik kimlik doğrulama olmaksızın MEDULA takip numarası verilmektedir.)

Soru: Doğrulamanın yapıldığı branş ile takibin branşı aynı olmalı mıdır?

Cevap: Evet, bu nedenle takip hangi branştan alınacaksa doğrulamada aynı branştan yapılmalıdır.

Soru: Diyaliz takiplerinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Seanslar hangi branştan alınacaksa doğrulamada aynı branştan alınmalıdır.

Örneğin: Doğrulama pratisyen hekim Takip pratisyen hekim Doğrulama iç hastalıkları Takip iç hastalıkları Doğrulama nefrolojİ Takip nefroloji

Soru: Yatan ve günübirlik hastalarına biyometrik doğrulama yapılacak mı ?

Cevap: Yalnızca Tedavi türü ayaktan olan takiplerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılacaktır.Tedavi türü günübirlik ve yatan durumlarında biyometrik kimlik doğrulaması olmayacaktır. (seanslı işlemler hariç)

Soru: Hastanın fiziksel özüründen dolayı biyometrik doğrulama yapılamadığı zaman hastaya provizyon nasıl alınacaktır ?

Cevap: Serepral palsi, üst ekstremite felci ve benzeri tıbbi nedenlerden dolayı biyometrik verisi alınamayan kişilere, biyometrik kimlik doğrulaması yapılmayacaktır. Ancak bu durumun cihaz vasıtasıyla biyometrik veri tabanına kaydedilmesi ve biyometrik kimlik doğrulaması yapılmaksızın doğrulama kaydının branş bazlı oluşturulması gerekmektedir.

Soru: Medula sistemi ve biyometrik kimlik doğrulama sistemi çalışmadığı durumlarda nasıl biruygulama yapılacak?

Cevap: Biyometrik kimlik doğrulama ve MEDULA sistemi birbirinden bağımsız kurgulanmıştır. Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin pasif hale getirilmesi SGK İl Müdürlüklerinin yetkisinde olacaktır. İl Müdürlüğü talep halinde gerekçeye göre biyometrik kimlik doğrulama sistemini süreyle sınırlı olarak pasif hale getirebilecektir.

Soru: Adli vaka, iş kazası, trafik kazası gibi durumlarda hastanın aciliyeti bulunmamasına rağmen özellikli vaka olarak provizyon alınmaktadır. Bu vakalarda da biyometrik doğrulama yapılması zorunlu mudur ?

Cevap: Takibin provizyon tipi acil ise ve/veya branşı 4400 acil ise biyometrik kimlik doğrulama yapılmadan takip alınabilecektir.

Soru: Sehven yanlış alınan biyometrik verilerin silme işlemi nasıl yapılacaktır?

Cevap: Genel sağlık sigortalısının, ilk kayıt işleminin yanlış yapıldığının tespit edilmesi halinde genel sağlık sigortalısına ait biyometrik verileri Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz tarafından yazılı başvuru sonucu silinebilinecektir.

Soru: Hastane tarafından genel sağlık sigortalısına ait Biyometrik Kimlik Doğrulama bilgisinin alınıp alınamadığı kontrol edilebilecek mi?

Cevap: Evet. Hastaneler; dönem sonlandırma ekranlarında Fatura İşlemleri altından kişi bazlı veya tarih bazlı sorgulama yapabileceklerdir. Ayrıca hastaneler tarafından damar izi sorgulama sorgu web servisini çağırarak da sorgulama yapabileceklerdir.

Comments


bottom of page