top of page

BENEXOL B 12 TABLET DOZUNUN 1×1 OLARAK MEDULA SİSTEMİNE İŞLENMESİ HAKKINDA


benexol

Benexol B 12 Tablet dozunun 1×1 olarak medula sistemine işlenmesi hakkında

Değerli üyelerimiz,

Sizlerden gelen bildirimler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmede Benexol B12 tablet adlı ilacın firma talebi ile dozunun değiştirildiği ifade edilmiştir.

İlgili firma ile yapılan görüşmemizde ise ; B6 vitamini ile  yapılan klinik çalışmalar sonucunda ilacın piyasada olduğu tüm ülkelerde ilacın günlük maksimum dozunun 1×1 olarak kabul gördüğü, uzun süre yüksek dozda kullanım sonucu nörotoksisite riski bulunduğu bildirilmiş olup, global kararlar doğrultusunda ülkemizde de maksimum doz 1×1 olmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

bottom of page