BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

12.06.2017

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

08/06/2017 tarih, 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile Alternatif Geri Ödeme Komisyonu kararları gereği Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-4/A), Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (Ek-4/D) ve Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek- 4/H) yapılan düzenlemeler eklidir.

Bu düzenlemeler 16.06.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (EK-4/H) eklenen ilaçlar

4) Ek-4/D Listesinde Yapılan Düzenlemeler Listesi

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN

 DÜZENLEMELER

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı (Ek-4/D) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 1– “İnflamatuar barsak hastalıkları(K50-K52)” başlıklı (6.3) numaralı maddeye (6.3.12) alt maddesi ilave edilmiştir.

“ 6.3.12. Vedolizumab* ”

MADDE 2– “Kistik fibrozis (Mukovizidozis) (E84)” başlıklı (15.5) numaralı maddeye (15.5.8)  alt maddesi ilave edilmiştir.

“15.5.8. A,D,E,K Vitaminlerinin tamamı ile birlikte mineraller içeren kombine preparatlar*”

MADDE 3– “Kanser (C00- C97)  (D00–D48)” başlıklı (2) numaralı maddeye (2.16)  alt maddesi ilave edilmiştir.

“2.16. Nivolumab*”

MADDE 4– “Difüz intertisiyel akciğer hastalıkları (J84 )   (J98.2)   (J99.0-J99.1)” başlıklı (5.3) numaralı maddeye (5.3.5)  alt maddesi ilave edilmiştir.

“5.3.5.Sargramostim Leukine*( Sadece J84.0  ICD kodu kullanılarak Pulmoner Alveolar Proteinozis tanısında muaftır )”

MADDE 5– “Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar (G.71.0)  (K52.2)  (T78.1) (K91.2)  (E70-E72) (E74-E77)  (E79-E80)  (E88.0)  (E88.2)   (E88.8)   ( E88.9)” başlıklı (15.4.1) numaralı maddenin (15.4.1.10) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (15.4.1.12)  alt maddesi ilave edilmiştir.

a) “15.4.1.10. Metreleptin* (Sadece E.88.1 ICD kodu kullanılarak konjenital jeneralize lipodistrofi tanısında ve Konjenital Leptin Eksikliği tanısında muaftır)”

b) “15.4.1.12.Hydroxybutyric acid(Sadece E74.0  ICD kodu kullanılarak Glikojen Depo Hastalığı Tip 3 tanısında muaftır )”

EKLER İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

EK 4 A YAYIM (PORTAL)

#onecikan