top of page

YENİ ECZACILIK YEMİNİ


eczacılık yemini

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi tarafından “Eczacılık Yemini” güncellenmiş olup “Yeni Eczacılık Yemini” aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı işverenler Sendikası )

ECZACILIK YEMİNİ

Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren

Hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma

İnsan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime

Bilgilerimi insanlık yararına kullanacağıma

Mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma

Hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime

Din, milliyet, ırk, cinsiyet, kültür ve politik görüş farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine  izin vermeyeceğime

Sağlık çalışanları ile güven ilişkisi ve etik işbirliği içinde çalışacağıma

Mesleğimin gelecekteki üyelerinin yetiştirilmesine katkıda bulunacağıma

İnsanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mesleki bilgilerimi sürekli güncelleyeceğime

Mesleğimi dürüstlük ve şerefle yapacağıma

Namusum ve vicdanım üzerine and içerim.

Comments


bottom of page