“YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TESCİL SORGULAMASI” KONULU DUYURU HK.

29/06/2020

TEİS2020-39

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Konu : Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Eczane Sisteminde yer alan 26.06.2020 tarihli “Yabancı uyruklu kişilerin tescil sorgulaması” konulu duyuru hk.

Medula Sisteminde yer alan söz konusu duyuruda “Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan yabancı uyruklu kişilerin eczane ekranlarındaki Müstahaklık Sorgu alanından T.C. kimlik numarası girilerek yapılan sorgulama ekranında tescil tarihlerinin görülebilmesine yönelik düzenleme” yapıldığı bildirilerek yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarını anlaşmalı eczanelerin kontrol etmesi yükümlülüğü getirilmiş olup, bu kontrolün manuel olarak yapılması üyelerimizin hak kaybı ve mağduriyet yaşamasına neden olacaktır. Şöyle ki;

Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarına ait ilaç ve tedavi giderleri 5510 sayılı kanunun “Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri” bölümünün 64. Maddesinin ‘c’ bendine göre karşılanmamaktadır.

Üyelerimizin yabancı ülke vatandaşlarının reçetelerini sisteme giriş yapmaları durumunda Medula’nın ilgili hak sahibi özelinde herhangi bir uyarı vermeksizin sadece genel bir uyarı eşliğinde provizyon vermesi durumunda bu kişiler ilaçlarını alabilecek; ancak üyelerimizin Medula Eczane sisteminde bu hak sahiplerinin ilgili ilaç bedellerinin Kurum tarafından karşılanıp karşılanmayacağını sorgulayabilecekleri bir ekran olmadığından, verilen ilaçlar için örnekleme yöntemi sebebiyle yüksek kesintilerle karşı karşıya kalınacaktır. Diğer yandan, müstehaklık sorgusu yapıp ilaçlarını vermediklerinde ise hak sahiplerine izah edemedikleri ve sistemde net olmayan bir uygulamayı anlatmaya çalışmak gibi zor bir durumla karşı karşıya kalacaklardır.

Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşamaması için yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarına ait ilaçlarına Medula sisteminde provizyon verilmemesinin sağlanması için hak sahipleri özelinde gerekli düzenlemenin yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI