top of page

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE DANIŞTAY 10.DAİRESİNDE DAVA AÇTIK.Değerli Üyelerimiz ve meslektaşlarımız,


Eczane Eczacılarının Sendikası olarak; meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olan, biz eczacıların çalışma hayatını etkileyip kısıtlayan her durum için hukuki hakkımızı kullandığımızı ve kullanacağımızı sizlere taahhüt etmiştik.


6197 sayılı kanunumuzun Madde 35 .maddesinde bulunan "birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir." şeklinde olmasına rağmen yayımlanan yönetmelikle "meslek hayatımız" boyunca kısıtlı süre getirilmek istenmiştir.


Bu çerçevede ;

Sendikamızın yasadan aldığı aktif husumet ehliyeti hakkını kullanarak;


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 14/03/2023 tarih ve 32132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 6. maddesi ile değiştirilen Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinde yer alan “meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresi” ibaresinin yürütmesinin durdurularak iptali istemi ile Danıştay 10.Dairesinde 15.032023 tarihli ve 2023/1512 E. sayısı ile dava açılmıştır.


Saygılarımızla ,bilgilerinize sunarız.


TEİS YÖNETİM KURULU

Comments


bottom of page