VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Değerli Üyelerimiz ,

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi gazetede  vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu yayımlanmıştır.

Kanun metni (ek olarak) ve eczane stoklarımızda kaydi olarak gözüken ama fiilen bulunmayan ilaçlar için yapılması gerekenleri ilgilendiren  madde aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7143  

Kabul Tarihi: 11/05/2018

(2)Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

b) Eczaneler,stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları,bu kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler.Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir.

Ödenen bu vergi ,hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez,gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmaz.

c)Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz.

7143 SAYILI KANUN TAM METNİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

20180518-3

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS