top of page

VALGANSİKLOVİR ETKEN MADDELİ İLAÇLARDA KESİNTİ YAŞAYAN ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME


VALGANSİKLOVİR ETKEN MADDELİ İLAÇLARDA KESİNTİ YAŞAYAN ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere Valgansiklovir Etken maddesini İçeren Müstahzarın geriye dönük incelemesinde üyelerimizin ve eczacıların yaşadığı hak kaybı ve mağduriyetler hakkında kuruma sendikamızca yazılı başvuru yapılmıştı. (http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2017/05/10/sgkgss-genel-mudurlugu-ilac-daire-baskanligina-yapilan-basvurumuz-valgansiklovir-etken-maddesini-iceren-mustahzarin-geriye-donuk-incelemesinde-uyelerimizin-ve-eczacilarin-yasadigi-hak-kaybi/)

Son günlerde yurdumuzun çeşitli yerlerinden söz konusu ilaçla ilgili olarak yeni yapılmaya başlanan kesintiler hakkında sendikamıza yoğun başvurular yapılmaktadır.

SGK’ya konu ile ilgili başvurumuz doğrultusunda kurumdan gelen cevaba göre kurumun internet sitesinde 23/06/2016 tarihinde yayınlanan duyuruda belirtilen ;

         Sağlık Uygulama Tebliğinin Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (Ek-4/E)’nde yer alan “11-ANTİVİRAL İLAÇLAR” başlıklı kısmının “B)Diğer Antiviraller maddesinin 15- Valgansiklovir maddesinde yapılan değişiklik ile düzenlenen uzman hekimi raporlarının süresi ile aynı Tebliğin Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-4/F)’nde 63-Sodyum Oksibat maddesinde yer alan sağlık kurulu raporlarının süresi 3 ay olarak değiştirilmiştir. Bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce düzenlenen uzman hekim raporları/ sağlık kurulu raporları Sağlık Uygulama Tebliğ hükümlerine uygun olmak kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir.”

hükmüne göre 18/06/2016 tarih 29746 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan değişikliklerden önce düzenlenen uzman hekim raporları/ sağlık kurulu raporları Sağlık Uygulama Tebliğ hükümlerine uygun olmak kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir.

         Kurumun sendikamıza gönderdiği yazı aşağıda yer almakta olup, bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


Opmerkingen


bottom of page