UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP İLAÇLARA İLİŞKİN FATURALAR HAKKINDA GENELGE


Uyuşturucu ve Psikotrop İlaçlara İlişkin Faturalar Hakkında Genelge

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 88866997-505.99   14.03.2016 Konu: Uyuşturucu ve Psikotrop İlaçlara            İlişkin Faturalar

GENELGE 2016/5

Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların etkin bir şekilde kontrollerinin yapılabilmesi için söz konusu ilaçlara ilişkin faturalar, diğer ilaçlan içeren faturalardan farklı seri numaralan taşıyacak ve bu faturalarda diğer ilaçlar belirtilmeyecektir.

Ayrıca, firmalar ve ecza depolan tarafından düzenlenecek bu tür ilaçlara ait faturaların üzerinde etrafı yıldızlarla çevrilmiş bir dikdörtgenin içinde ” Reçetesi ve Faturası Saklanacak İlaçlar” ibaresi yer alacak ve söz konusu faturalar 5 yıl süre ile muhafaza edilecektir.

Bilgilerinizi ve uyuşturucu ya da psikotrop ilaçları içeren faturalara ilişkin iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ  Bakan a. Müsteşar

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS