top of page

ÜTS: Ürün Takip Sistemi UTS-v9.20.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ

  • Tıbbi Cihaz listeleme ekranına tıbbi cihazların durum filtresi çoklu seçilebilir hale getirildi.

  • Cihaz türüne göre iş gücü dağılımı yapılabilmesi mümkün hale getirildi.

  • MKYS servislerine HIBC barkodlar için sonunda boşluk olmadan da sorgu atılabilmesi mümkün kılındı.

  • MDD Sınıf-I Diğer Tıbbi Cihaz İşlem İzni verildiğinde veya silindiğinde firmaya sistem mesajı ve mail ile bilgilendirme yapılması sağlandı.

  • Ek-4 AT Doğrulaması ekine sahip MDD EC sertifikalarından başlangıç tarihi 25 Mayıs 2017'den eski olanların bitiş tarihi 27 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Bu belgeler için güncelleme işlevi engellendi.

  • Toplu ürün inceleme sayfasında Ürün Kataloğu gruplandırması kaldırıldı.


 • BİYOSİDAL

  • Biyosidal serbest satış sertifikası geliştirmesi tamamlanarak canlı ortama açıldı

  • ÜTS Bilgi Bankası'nda Ruhsat Oluşturuldu durumundaki başvurulara ait ruhsatların listelenmesi sağlandı.

  • Biyosidal ürün ruhsat veriliş tarihinin, ruhsat tarihi ile aynı veya daha ileri olması sağlandı.


 • KLİNİK MÜHENDİSLİK

  • Firmanın yetki belgesi kapsam değişikliği başvuru aşamasında yönetmeliğe uygun dokümantasyon yüklemesi sağlandı.

  • Yetki belgesi kapsam değişikliği başvurusunda yerinde inceleme eklenmesi opsiyonel bırakıldı.

  • Yetki belgesi kapsam değişikliği başvurusuna yeni yetki grubu eklenmese bile belge düzenleme ödemesi alınabilmesi sağlandı, belge düzenleme ödemesi opsiyonel hale getirildi.

  • Yetki belgesi sahibi kuruluşlardan yıllık denetim ödemesi alınabilmesi sağlandı.

  • Yetki belgesi kapsam değişikliği başvurusunda kuruluşta çalışan kalibrasyon uzmanlarının çalışma belgelerinde kapsam değişikliği yapılabilmesi sağlandı.


 • ÜRÜN HAREKETLERİ

  • Tıbbi cihaz firmalarının ürün tipi "Tıbbi Cihaz" olan ürünlerini faaliyet alanı Biyosidal olan firmalara verebilmesi sağlandı.

  • Tekil ürün bildirim işlemlerinde web servis entegrasyonu ile ÜTS'ye entegre olan firmaların kullandığı; SAN parametresi ile sorgulama yapılan servisler kapatılmıştır. Web servis tanımları dokümanı güncellenmiştir.


 • PGD

  • İstatistik sayfasında Test/Muayene Yapılan Ürün Sayısı çekilirken analize gönderme tarihi baz alındı.


 • KOZMETİK DENETİM

  • Kozmetik denetim dosyasına başvuru kanalı olarak ÜTS eklendi, internet satışı olan ürünler için doldurulması gereken alanlar güncellendi.


Giderilen Hatalar

 • TIBBİ CİHAZ

  • Ek-4 AT Doğrulaması ekine sahip MDD EC sertifikalarının bitiş tarihinden kaynaklı ürün hareketlerinde yaşanan hata giderildi.


 • BİYOSİDAL

  • ÜTS Bilgi Bankası ruhsat listeleme sayfası detayında etiket örneği açılırken alınan hata giderildi.


 • PGD

  • SGDF rapor detayında çok fazla tıbbi cihaz olduğunda diyalogun geç açılması problemi giderildi.


Diğer (Türü "Task" Olan İşler)

 • TİTCK'nin talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.

 • TİTCK'nin talebi doğrultusunda çeşitli istatistikler çıkarıldı.

 • Sistemde altyapısal iyileştirmeler yapıldı.


Commentaires


bottom of page