ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNDE GÜNCELLEME

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.1.0 sürümü 05/01/2021 tarihinde yayınlandı.


DUYURU BAĞLANTISI: https://uts.saglik.gov.tr/?p=3086


Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri


KOZMETIK

 • Kozmetik birimi işlem istatistiklerine 3. bir başlık olarak ihracat sertifikası istatistikleri eklendi.

 • Kozmetik ürün başvurusunda imzalanan beyanname değişikliği yapıldı.

 • Denetime gönderildikten sonra piyasaya arzı durdurulan ürün için denetim sonucu açıklaması girilebilmesi sağlandı.

ÜRÜN HAREKETLERİ

 • Hizmet sözleşmelerinde yapılan işlemlerin ve güncellenen alanların gösterildiği sözleşme geçmişi servisi eklendi.

 • TİTUBB’dan aktarılmak istenen optik tekil ürünleri sisteme tanımlarken parse edilemeyenlerin de eklenebilmesi sağlandı.

 • TİTUBB’dan aktarılmak için sisteme tanımlanan bilginin silinebilmesi sağlandı.

 • KLİNİK MÜHENDİSLİK

 • Kalibrasyon kuruluş başvurusuna personel ekleme işleminin çalışma belgesi yerine kalibrasyon eğitimi üzerinden yapılması sağlandı.

İyileştirmeler


TIBBİ CİHAZ

 • Toplu kritere göre excele aktar işlevinde her bir ürün tipinin ayrı ayrı excellerde gösterimi sağlandı.

 • Bayiliklerde excel ile ürün başvurusunda alınan hata mesajı iyileştirildi.

 • Tibbi Cihaz Listele ekranında İmalatçı Kurum sorgulama alanı için İmalatçı Kurum’u ekleyen firmanın da gösterilmesi sağlandı.

 • Vatandaş Bilgi Bankası’ndaki Tıbbi Cihaz Listele ekranından ulaşılan Tıbbi Cihaz Detayı’na ürünün SUT kodları eklendi.

 • Sistem üzerinden indirilen excel dosyalarında sütun genişlikleri o sütundaki en uzun veriyi gösterecek şekilde düzenlendi.

 • Ürün bilgi formatı excel dosyasına yeni bir sütun eklenerek tıbbi cihazın sahip olduğu piyasa arz bilgisi istenilen formatta excel dosyasına eklendi.

 • Belgelerin excel dosyasına aktarılıp gönderilen maildeki mesaj içeriği bağlantı linki gizli olacak şekilde düzenlendi.

 • Tıbbi cihaz ekleme ekranında Yüzey Alanı alanına bilgilendirme mesajı eklendi.Toplu Bildirim Girisi dosyasında aynı alanda da bu bilgi kullanıcıya gösterildi.

 • SUT Başvuru dönemindeki ekleme bildiriminin daha anlaşılır hale getirilmesi için tarih formatı değiştirildi.

 • “Tıbbi Cihaz Durumu Sorgula” ekranında ürün sorgulandığında çıkan sorgu sonucunda ürün barkodu ile birlikte ürünün geçmiş ve güncel adı da gösterildi.

PGD

 • Manuel raporların risk seviyesinin kullanıcıya gösterilmesi sağlandı.

 • Tıbbi Cihaz Uyarı Dosyası denetlenen tekil cihaz listesinde ürün açıklama alanı gösterildi.

 • Tıbbi Cihaz Uyarı Dosyası Karar Detayında, Tekil Cihaz Bilgisi düzenledi.

KOZMETIK

 • İhracat sertifikası sonlandırılma durumunda bağlı olduğu ürünlerin, eksiklik bildirimi durumunda ürün içermesi halinde kullanıcıya verilen uyarı mesajı düzeltildi.

 • Kozmetik Denetim Dosyası ekleme ekranında uyarı mesajı iyileştirildi.

 • Kozmetik ürün ekleme ekranında zorunlu olan alanlar için iyileştirilmeler yapıldı.

 • Talep üzerine UZEM mail adresi güncellendi.

ÜRÜN HAREKETLERİ

 • Bildirimlerin detayında yer alan firma detaylarına firmanın tıbbi cihaz satış ruhsatının olup olmadığı bilgisi eklendi. Firma web servisi cevap verisinde de ilgili bilgi dönüldü.

 • Hizmet sözleşmesi ekranlarında arayüz iyileştirmeleri yapıldı.

 • İptal edilen sözleşmelerde hizmeti alacak kuruma haber verilmesi sağlandı.

 • Tekil Ürün sorgulama ekranında sorgu kriterlerinde zorunlu alan olan yerler belirtildi.

 • Verme bildirimi yapılan ürün alınmak istenmediğinde kullanıcıya bilgilendirme mesajı gönderilmesi sağlandı.

 • Paket transfer işlemleri sorgulama kriterlerinde zorunlu alanların zorunluluğu belirtildi.

Vatandaş

 • Firma bilgilendirme, firma detay ekranında firmanın ruhsata(ÇKYS) sahipliğini belirtilen bilgilendirme gösterildi.

Giderilen Hatalar


KOZMETİK

 • Kozmetik ürün seti başvuru geri çekme işleminde gelen ürün tipine göre düzenlenerek sunucu hatası giderildi.

TIBBI CİHAZ

 • İthal Ürün Veri Değişikliği Talebi’nde alınan sunucu hatası giderildi.

ÜRÜN HAREKETLERİ

 • Tıbbi hizmet sağlayıcı firmaların tüketim bildirimi yetkisi düzenlendi.

KLİNİK MÜHENDİSLİK

 • Teknik servis başvurusunda imza belgeleri oluşmayan başvurulardaki sorun giderildi.

PGD

 • Yeni IOOR eklerken “Rapora konu olan ürünün imalatçısı siz misiniz?” seçeneği “Hayır” seçildiğinde kullanıcıya gösterilen hata mesajındaki sorun giderildi.

 • Tıbbi cihaz uyarı sorumluların görüntülendiği sayfanın ismi “Tıbbi Cihaz Uyarı Sorumluları Listele” olarak düzeltildi.

 • SGDF raporunda FSCA açıklama alanında karakter veri girişi artırıldı.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.

 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli istatistikler çıkarıldı.

 • Kullanıcı kılavuzu güncellenmiştir.

 • PGD Firma Kullanıcı kılavuzu eklenmiştir.

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS