top of page

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ UTS-v9.4.0 SÜRÜMÜ YAYINLANDI


Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ

  • C ve D grubu Sut Kodu Eşleşmelerinde, karar kesinleştirme ekranında “Kesinleştirme Açıklaması” alanı oluşturuldu ve MEDULA’ya bu alanın gönderilmesi sağlandı.

  • Herhangi bir belgesi kayıtlı olmasına rağmen güncellenmiş ve henüz karar girilmemiş (incelemede) olan tıbbi cihazın başvurusunun firma tarafından oluşturulması engellendi.

  • Toplu Tıbbi Cihaz İnceleme sayfasına İthal/İmal Bilgisi filtresi eklendi.

  • Toplu Tıbbi Cihaz İnceleme sayfasına “Teknik Dosya” türündeki belgeler eklendi.

  • Üst onay revizyona sunulan cihaz ve belgeler, revizyon süresi biterek veya başka bir sebeple “Reddedildi” durumuna gelirse; o cihaz veya belgeyle tekrar başvuru yapıldığında başvurunun kontrolü tamamlanınca otomatik olarak üst onaya düşmesi sağlandı.


 • KOZMETİK

  • Kozmetik Ürün Setine tüm durumlardaki ürünlerin eklenebilmesi sağlandı.

  • Kozmetik Formülasyon Girişi için, “Bileşenlerin alt ve üst değeri aynı olsun” seçeneği işaretlenirse, girilen bileşen alt değerinin otomatik olarak üst değere eşitlenmesi sağlandı. Ayrıca “bileşen sırası” alanı kaldırıldı.


 • KLİNİK MÜHENDİSLİK

  • Referans donanıma ait kalibrasyon raporlarının ve üretici beyanlarının TİTCK tarafından tek zip dosyasında indirilmesi sağlandı.

  • TİTCK veya kurum tarafından kalibrasyon kuruluşundan çıkarılan personelin çalışma belgesinin iptal edilmesi sağlandı.


İyileştirmeler

 • TIBBİ CİHAZ

  • “İthalat Bildirimi Yapma Yetkisi Verildi Mi?” bilgisinin, bilgi bankası tarafında gösterilmesi sağlandı.

  • Firmalara, SUT kodu değişen ürünleri için mail ve sistem mesajı ile bilgilendirme yapacak arka plan görevi oluşturuldu.


 • ÜRÜN HAREKETLERİ

  • Verme yapılan askıdaki tekil ürünler sorgulama servisine belge ve verilen kurum numaraları ile sorgulama imkanı getirildi.

  • Ayrıntılı tekil ürünlerin aktarıldığı excel dosyası güncellenerek daha detaylı hale getirildi.

  • Hem seri hem de lot numarası olan, seri takip edilen tekil ürünlerde sadece ürün ve seri numarası girilerek bildirimin yapılabilmesi sağlandı.


 • KLİNİK MÜHENDİSLİK

  • İndirilen çalışma belgesi için indirildiği tarih basım tarihi olarak, onaylandığı tarih onay tarihi olarak güncellendi.

  • Sağlık hizmet sunucularının çalışma ve yetki belgesi listeledikleri ekranlar Klinik Mühendislik menüsü altına taşındı.


 • PGD

  • Saha Güvenlik Bildirim Dokümanı Listeleme ekranında veriler varsayılan olarak TITCK’ya bildirme tarihine göre en son bildirilen başta olacak şekilde güncellendi.


Giderilen Hatalar

 • TIBBİ CİHAZ

  • Sistem İşlem Paketinde güncelleme bildirimi oluştururken “marka adı” alanının güncellenememesi sorunu giderildi.

  • Serbest Satış Sertifikası Başvurusu detay ekranında Ürün Listesi bölümündeki yanlış gösterilen toplam kayıt sayısı düzeltildi.

  • Sut kodu eklerken mevcut durumda bulunan eşleşmeler içerisinde sut kodu pasif olan bir eşleşme olduğunda eşleşme yapılamaması sorunu giderildi.

  • C Grubu excel çıktısı alınırken D Grubu ile ortak alanların sorun oluşturduğu için excel taslakları eşleşmeye özel ayarlanarak sorun giderildi.


 • KOZMETİK

  • Kozmetik başvurusunun, geçmişi oluşturan kullanıcının TİTCK hesabına atanması sağlandı.

  • Kozmetik ürün güncelleme alanında gelen hata giderildi.

  • Kozmetik bileşen ekleme sayfasında INCI/Madde İsmi arama kısmında ingilizce-türkçe yazım kaynaklı oluşan bileşen bulamama hatası giderildi.


 • PGD

  • Tıbbi cihaz PGD ve uyarı istatistik ekranında tarih formatı nedeniyle oluşan tutarsızlık düzeltildi.

  • SGDF gönüllü geri çekme sayfasında ürün sayısını hesapla tuşuna basıldığında oluşan hata giderildi.


 • KLİNİK MÜHENDİSLİK

  • Referans donanım güncelleme ekranında üretici beyanı olmasına rağmen güncellerken üretici beyanı girilmediği için işlem gerçekleştirilemiyordu, hata giderildi.

  • Personel bildirimi sonrası ESY’de iş açılmama sorunu giderildi.

  • Kurum personel ekleme başvurusunda dosya ekleme aşamasında alınan hata giderildi.


 • ÜRÜN HAREKETLERİ

  • Envanter ürün ekleme ekranında ürün detayının boş gelmesi ile ilgili olan hata giderildi.

  • Tek kullanımlık mı bilgisi Hayır olan ancak sınırlı kullanım sayısı 1 olan ürünlerin kullanım sayısı kısıtına takılma hatası giderildi.


Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.

 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli istatistikler çıkarıldı.

Comentários


bottom of page