top of page

TKHK’DAN SEVK BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR HAKKINDA DUYURU YAYINLANDI


untitled

Sevk Belgelerinin Düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nca sevk belgelerinin düzenlenmesinde sağlık tesisleri tarafından dikkat edilecek hususlar hakkında duyuru yayınlanmıştır.Sizlerinde sorun olarak ilettiği konuda TKHK tarafından yayınlanan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 96773357-774.09.03 Konu: Sevk Belgeleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 01.10.2015 tarihli ve 3035401/104/4916836/13860052 sayılı yazısı.

Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekimi muayenesi ve tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilmekte olup,

Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) “2.6.2-Gündelik Giderleri” başlığı altında yer alan,

“(1) Kişilerin, yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklerinde hasta ve refakatçisine;

  1. a) Ayakta tedavilerde, sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihler arasında, istirahat raporu verilen süreler dışında kalan günler için gündelik ödenir.” hükmü doğrultusunda sağlık hizmeti sunucularınca SUT Eki (EK-2/F) “Hasta Sevk Formu”nda yazılan bilgiler esas alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ayaktan veya yatarak tedavi gördüğü süreler için, kendisine ve refakatçisine yol, gündelik ve refakatçi gideri ödenmektedir.

SGK’nın ilgi yazısında, Kurum zararına sebebiyet verilmemesi için, sevk edilen hastaya verilen muayene ve tedavi hizmeti sonrası sağlık tesislerinin düzenlemiş oldukları hasta sevk formları üzerinde yapılan inceleme ile ilgili olarak, hastaların muayene olmak için giriş yaptırdığı ancak barkot aldıktan sonra muayene olmadığı, söz konusu formlarda müracaat ve muayene tarihi bilgilerinin doğru düzenlenmediği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, sağlık hizmeti sunucularının düzenlemiş oldukları SUT Eki (EK-2/F) “Hasta Sevk Formu”nda yer alan bilgilerin doldurulmasında, hastanın başvuru tarihi olarak muayene olduğu günün esas alınması, ayaktan veya yatarak tedavi tarihlerinin doğru ve eksiksiz doldurulması, konu hakkında azami dikkat ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Turhan SULHAN Kurum Başkanı a. Kurum Başkan Yardımcısı

#onecikan

bottom of page