top of page

TKHK BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin hasta


teis4

31.10.2016     TEİS2016-74     

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: Kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin hastaları belli eczanelere yönlendirmeleri hk.

Bilindiği üzere yurt genelindeki tüm SGK anlaşmalı eczaneler Medula adı verilen aynı sistemi kullanmaktadır. Bu sistem bütün eczaneler için aynı altyapıyı kullanıp, herhangi bir sistem kesintisi veya aksaklık olduğunda tüm eczaneleri kapsayan bir durum oluşmaktadır.

Kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan bazı hekimlerin; reçete yazdıkları hastaları sistemde sorun olduğu, başka eczanelerin reçeteyi kaydedemediği, ilacı belirttikleri eczanelerden almaları, sorun olduğu takdirde uzak eczanelere gittiğinde düzeltme yaptıramayacağı, vb. gibi asılsız beyanlarla hastane yanındaki eczanelere yönlendirdikleri konusunda son dönemde üye eczacılarımızdan şikayetler gelmektedir.

Bahsi geçen ifadeler 6197 sayılı kanunun 24. Maddesinde yer alan;

“Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır” amir hükmüne açıkça aykırı olup, ne amaçla olursa olsun bu ve benzeri şekilde eczane yönlendirmelerinin yapılması mevzuata açıkça aykırı olduğu gibi mesleki deontoloji açısından da kabul edilemez bir fiildir.

Yasal mevzuat reçete yönlendirmeyi kesinlikle yasakladığı için Kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerden, ünite yanındaki eczanelere yönlendirme yapılmaması konusunda uyarı yapılmasının sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN             

                                                           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                           GENEL BAŞKANI                

Ek – Eyüp Devlet Hastanesi’ne yaptığımız başvuru

Comments


bottom of page