top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (3.12.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 3.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:


EK:

YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (3.12.2021)
.xls
Download XLS • 391KB

DUYURU BAĞLANTISI: https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi03.12.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_295f5768-a763-4111-aef2-be0b10076c95.xls
bottom of page