top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (30.09.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 30.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:

YURTDISIİLAC30092021
.xls
Download XLS • 845KB

DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi30.09.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_eb0978e8-5a2e-4be3-9b7c-5debd31f8b85.xls

bottom of page