top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (03.09.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 03.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:

YurtDışıİlaçListesi(03.09.2021)
.xls
Download XLS • 792KB

DUYURU BAĞLANTISI:

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi03.09.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_7a855657-0216-4998-8d1b-053f28c9dc7a.xls


bottom of page