top of page

TİTCK: YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ (25.06.2021)

TİTCK tarafından yayınlanan, 25.06.2021 tarihinden itibaren geçerli olan "Yurt Dışı İlaç Listesi" için tıklayınız:

YurtDısıİlac25062021
.xls
Download XLS • 785KB

DUYURU BAĞLANTISI: https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/YurtDlaListesi25.06.2021TarihindentibarenGeerliOlanListe_c7722852-62cf-4c56-9a3f-c6bbade7cd71.xls


bottom of page