top of page

TİTCK: IMMUNOGLOBULIN İÇEREN INTRAVENOZ ÜRÜNLER

İmmünoglobulin içeren intravenöz ürünler ile ilgili 27.04.2018 tarihli E.79754 sayılı sendikadernek kararı güncellenmiştir. İmmünoglobulin içeren intravenöz ürünlere ait Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanma Talimatının ilgili bölümlerinin aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. İşbu duyuru subkütan olarak uygulanan immünoglobülin içeren ürünleri kapsamamaktadır.

IMMUNOGLOBULIN İÇEREN INTRAVENOZ ÜRÜNLER
.
Download • 1.50MB

DUYURU BAĞLANTISI: https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/mmnogloblinierenVrnlerhk_ce947d17-c795-461b-87e0-e9b83c4e7e95.pdfbottom of page