top of page

TİTCK: ECZACI UNVANLI PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Sağlık Bakanlığı’nın "2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" 24.05.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Bu kapsamda; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na eczacı unvanlı personel alımı yapılacaktır.


Resmi Gazete’deki ilanın “C maddesi”nde de belirtildiği üzere öncelikle; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerlere başvuruda bulunacak adayların yabancı dil yeterlilik belgesine ve belirtilen alanların herhangi birinde yüksek lisans veya doktora programını tamamladıklarına dair belgeye sahip olmaları gerekmektedir.


Adayların ayrıca;

1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,

2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi,

3) Analitik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Klinik Eczacılık, Ruhsatlandırma alanlarının herhangi birinden yüksek lisans veya doktora programını tamamladıklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

4) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

“Kuraya başvuramayacak adaylar” ve “atamaya esas istenen belgeler” yukarıda linkini verdiğimiz ilandan incelenmelidir.


Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek 25.05.2022 Çarşamba - 30.05.2022 Pazartesi (Saat 18:00'e kadar) tarihleri arasındayapılacaktır. Kura yeri ve saati aynı internet adresinden ilan edilecektir.


Saygıyla duyurulur.


MÜNHAL KADROLAR:

20222aciktanatamamunhalxlsx
.xlsx
Download XLSX • 108KB


DUYURU BAĞLANTISI:
bottom of page