top of page

TIBBİ MAMALARLA İLGİLİ HATIRLATMA


TIBBİ MAMALARLA İLGİLİ HATIRLATMA

Değerli üyelerimiz,

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne Sendikamızca SGKET8 etkin madde kodlu mama için Medula Eczane Provizyon Sisteminde inek sütü alerjisi kodu tanımlanması amacıyla yapılan başvuruya gelen cevap yazısı ile tıbbi mamalarla ilgili hatırlatma aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

BAŞVURUMUZA GELEN CEVAP:

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı : 89843079-104.03-E.3383059     25/04/2018

Konu : SGKET8 Etkin Madde Kodlu Ürüne Ait Medula İlaç Bilgisi

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Caddesi No:31/2 Balgat / ANKARA

İlgi: 21/03/2018 tarihli 19 sayılı dilekçe.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.SGKET8 etkin madde kodlu 8712400772754 barkodlu Bebelac LF’nin prospektüs bilgisinde yer alan ve ICD-10 kodu E73.9 olan “sekonder laktoz intoleransı” nın tanı kodu EK-4/D Listesinde bulunmamakta olup bu itibarla söz konusu ilaç için Medula Eczane Provizyon Sisteminde inek sütü alerjisi kodu tanımlanmadığı hususunda,

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr.Mustafa ÖZDERYOL

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür V.

TIBBİ MAMALARLA İLGİLİ HATIRLATMA:

Genelde ve özelde tıbbi mamaların hidrolizasyon ve içeriklerine ilişkin aşağıda oluşturulan pratik bilgilere dikkat edilmesi önem arz etmektedir .

1) Laktozu azaltılmış tıbbi mama:

Kolik ve şiddetli sindirim bozukluğu bulunan bebeklerde doğumdan itibaren kullanılan bu mamalar AC ( anti-colic) eki ile adlandırılır ve kullanılır. Kurum geri ödemesi yoktur. İnek sütü alerjisi ve laktoz intoleransı durumunda kullanılmazlar.

(Ör : BEBELAC GOLD AC , EVOLVİA AC , HUMANA AC, APTAMİL CONFORMİL, BEBELAC GOLD NUTRİCONFOR)

2) Laktozsuz tıbbi mama( lactoz free) :

Sekonder laktoz intoleransı ,akut ishal , galaktozemi ve konjenital laktaz eksikliği durumlarında doğumdan itibaren kullanılan bu mamalar LF (lactose free) veya HN ( Heil Nahrung) ekleri ile adlandırılır. Bebelac LF Kurum geri ödeme listesinde bulunmaktadır. İnek sütü alerjisi ve çoklu protein alerjisi durumlarında endikasyonu bulunmamaktadır.

(Ör: BEBELAC LF, APTAMİL HN25, HUMANA HN)

3)Soya kaynaklı tıbbi mama:

Mamanın içeriğinde inek sütü proteini yerine soya proteini bulunmaktadır.İnek sütü alerjisi yanında laktoz intoleransı ve konjenital laktaz eksikliğindede endikedir. Hayvansal kaynaklı beslenmeyi tercih etmeyen aileler için uygundur. Soya ve benzeri bitkisel gıdalara karşı alerjisi olan bebeklerde kullanımı önerilmez. Kurum geri ödemesi bulunmamaktadır. Türkiyede ürün olarak bulunmamaktadır.

(Ör: APTAMİL SOM)

4) Anti reflü tıbbi mama:

Kusma problemi olan bebeklerde yoğun kıvamı sebebiyle kullanılır. Keçi boynuzu

formüllerde sıklıkla bulunur. Kıvamı sebebiyle mideden geri kaçışı azaltmaya yardımcı olur. Kabızlık şikayetlerinde artışa sebep olabilir bu konuda aileye bilgi verilmelidir. AR ( anti-reflü, anti-regürjitasyon ) eki ile adlandırılırlar. Kurum geri ödemesi bulunmamaktadır.

(Ör: APTAMİL AR, HUMANA AR, BEBELAC AR, EVOLVİA AR)

5) Metabolik hastalıklarda kullanılan tıbbi mama:

Vücutta biyokimyasal ve enzimatik olarak eksikliği veya birikimi sonucu oluşan hastalıklara özel tıbbi mamaları ihtiva eder. Fenil ketonüri vb hastalıklar için kullanılır. Kurum geri ödemesi mevcuttur.

(Ör:PKU, MSUD, GA1, LEU1, BASİC F)

6) Kısmi hidrolize tıbbi mama:

İnek sütü alerjisi semptomlarını düşük oranda gösteren hastalarda ilk olarak tercih edilmelidir. Piyasada hipoalerjik mama olarakta bilinirler. HA ( hipoalerjik) eki ile adlandırılırlar. İnek sütü proteini boyut olarak 10-70 kD boyutundadır ve kısmi hidrolize mamalarda protein zincirleri kırılarak alerji riski azaltılmıştır. İleri ve tam hidrolize mamalara göre tadı daha iyidir. Kurum geri ödemesi bulunmamaktadır.

(Ör: APTAMİL HA)

7) İleri hidrolize tıbbi mama:

İnek sütü proteinin peptit yapıya kadar parçalandığı özel bir mamadır. İnek sütü alerjisinde tek başına beslenme kaynağı olarak kullanılır. Kurum tarafından ilk iki yaşta geri ödemesi mümkündür. İnek sütü alerjisi tedavisinde medikal olarak ilk tercihtir.Tadı HA mamalara göre daha kötü olmakla beraber amino asit( tam hidrolize) mamalara göre daha tolere edilebilir düzeydedir.( Sut 4.2 .16/A maddesi gereği 1 nisan 2018 tarihinden itibaren inek sütü alerjisi için öncelikle ileri hidrolize kullanılmalıdır.)( Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün (11.12.2018) Kurumun internet sayfasında yayımlanan duyuru ile de, Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin işlemlerin 12.12.2018 tarihi itibariyle Yürütmeyi Durdurma Kararı doğrultusunda yapılacağı bildirilmiştir.)

(Ör: BEBELAC PEPTİJUNİOR, SİMİLAC ALİMENTUM)

8)Tam hidrolize ( Amino asit bazlı ) tıbbi mama:

İnek sütü proteinin tam hidrolize edilmesiyle aminoasit seviyesinde tamamen parçalanmış halini ihtiva eder. İnek sütü alerjisi , çoklu besin alerjisi ve ciddi bağırsak emilim sorunu olan bebeklerde kullanılabilir. Pirinç proteini içeren tıbbi mamalarda bu gruba dahil edilir.Prinç proteini içeren mamalar RP(rice protein) eki ile adlandırılır.Tad ve kokusu standart mamalara oranla kötüdür. Kurum geri ödemesi mevcuttur. 1 nisan 2018 tarihinden itibaren yürürlükte olan Sut 4.2.16/A maddesine istinaden bu tip mamaların kullanımı öncesinde ileri hidrolize mama kullanımı zorunludur. (anaflaksi,enteropati,eozinofilik özofajit,besin protein ilişkili enterokolit sendromu, çoklu besin alerjisi vakaları hariç)

İnek sütü alerjisi için rapor kodu 15.04, İCD 10 kodu T78.1 veya K52.2 olmalıdır. Uyarı kodu olarak 368 kodu seçilir.1 nisan 2018 tarihi öncesi düzenlenen raporlar için 372 rapor kodu seçilir.( Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün (11.12.2018) Kurumun internet sayfasında yayımlanan duyuru ile de, Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin işlemlerin 12.12.2018 tarihi itibariyle Yürütmeyi Durdurma Kararı doğrultusunda yapılacağı bildirilmiştir.)

(Ör: NEOCATE(0-1 yaş), NEOCATE JUNİOR(1-2), PREGOMİN AS(0-17),ALFAMİNO(0-2), EVOLVİA RP 1(0-1),EVOLVİA RP 2 (0-2))

9) Kıvam arttırıcı tıbbi mama:

Yutma/yutkunma zorluğu olan hastalar için beslenme solüsyonlarına eklenerek hastaların diyet yönetimini sağlamaya yardımcı olur. Kurum geri ödemesi mevcuttur. Yutkunma refleksinin değerlendirilmesine göre kıvam arttırıcı mama ile viskozite ayarlanabilir .

(Ör: MULTİ-THİCK)

Tıbbi mamaların kullanımına ilişkin genel talimatlar:

– En az 70 derece sıcaklıktaki su ile hazırlanabilir.

– Mama sıcaklığı en az 20 dk soğutularak 39 derecenin altına inince tüketilebilir.

-Kalan mama ihtiyaç halinde 15 dakika içinde 4 derecede saklanma koşulu ile 24 saat bekletilebilir.

– Kapağı açılmış mamalar 1 ay içerisinde tüketilmelidir.

– Tıbbi mama kullanan bebeklerin diş çürüğü riski arttığından sık ve uzun süreli mama temasından kaçınılmalı ve ağız ve diş hijyenine dikkat edilmelidir.

bottom of page