top of page

TIBBİ MALZEME MEDULA DUYURUSU(Primer tanıyla ilgili)


04.01.2019 PRIMER TANI İLE İLGİLİ DUYURU

 Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 “Tıbbi Sarf Malzemeler” listesinde yer alan A10049 SUT kodlu “Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi” ile A10118 SUT kodlu “Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi” isimli tıbbi malzemelerin geri ödeme kriterleri arasında yer alan idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanılar ile bu tanılara ilişkin ICD-10 kodları

C72 , E80 , F01 , F01.3, F02.1, F02.3, G30.0, G91 , B02 , C41.4, C61 , C67 , C68 , C71 , C71.9, C72 , D43 , D46 , D46 , D51 , E13 , F00.1, F01 , F01.0, F01.1, F01.2, F01.3, F01.8, F01.9, F02 , F02.0, F02.1, F02.2, F02.3, F02.4, F02.8, F03 , F71 , F71.0, F71.1, F71.8, F71.9, F72 , F72.0, F72.1, F72.8, F72.9, F78 , F79 , G11.1, G12.2, G12.9, G20 , G20 , G30 , G30 , G30 , G30 , G30.0, G30.1, G30.8, G30.9, G35 , G37.3, G46 , G46 , G61 , G61.0, G80 , G80.9, G83.4, G90.3, G91.2, G93.4, G95.8, I63.9, I67 , I67 , K50 , K51 , K51.0, K52.0, K60.0, K61.0, K62 , K62.2, K62.3, M47 , M48.0, M51 , N31 , N31.0, N31.0, N31.1, N31.1, N31.2, N31.2, N31.8, N31.8, N31.9, N31.9, N32.0, N32.1, N32.2, N33.8, N35 , N40 , N82.0, N82.3, O66.3, Q05 , Q05 , Q05.9, Q06 , Q06.0, Q06.1, Q06.2, Q06.3, Q06.4, Q06.8, Q06.9, Q42 , Q42.0, Q42.1, Q42.2, Q42.3, Q43.1, Q43.10 , Q43.2, Q43.6, Q43.7, Q52.2, Q62.3, Q62.31 , Q64.1, Q64.11 , Q64.19 , Q64.2, Q64.3, Q76.42 , Q89.81 , R15 , , S06.9, S14 , S24 , S34 , S37.28 , T09 , T09 , T09.3, T91 , Z51.0, Z81.0, Z82.0, dır.

Detaylı bilgi için Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığına başvurunuz.

Comments


bottom of page