top of page

TİTCK: SATIŞ BLOKAJI KALDIRILMASI HAKKINDA (GÜNCELLENDİ)

Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Parical 5mcg/ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul adlı ürünün 912007 (SKT:11.2021) ve 912008 (SKT:11.2021) partilerine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 18.02.2020 tarihinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün Adı geçen ürünün 912011 (SKT:11.2021), 912010 (SKT:11.2021) , 908009 (SKT:07.2021), 912007 (SKT:11.2021) ve 912008 (SKT:11.2021) partileri yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partilere ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.


bottom of page